Skip Navigation Links > O nás > Rýchle odkazy > Koreňové certifikáty > CA pre kvalifikované služby

SHA-2

Kryptografický algoritmus: SHA-256
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 1.9.2009 do 1.9.2019

Odkaz ZIP Algoritmus odtlačku: odtlačok*
 DER
1314 byte
Download ZIP file SHA-256: c0c05a8d8da55eaf27aa9b910b0a6ef0d8bbded346928db872e182c2073e9802
SHA-1: d2441aa8c203aecaa96e501f124d52b68fe4c375
MD-5: 8d639b56c114e4ee9a128586119082a3
PEM
1838 byte
Download ZIP file SHA-256: 27f4ee3b9b53270f4e12e8302a51b761a54ce7a552e3d822161a8548c8193b70
SHA-1: 17c20957b114b7f5e2eb87e156863a7db6aea203
MD-5: b6173aa5f2665682f408e4746b4489b5
TXT
3586 byte
Download ZIP file SHA-256: e36907f16ba78f6f4345b56972631a6ef865238f27b0408afb3e30a55770b565
SHA-1: 397ad74fc91832d4497c99d82932a47502e84f27
MD-5: 2da6242018ee5b759e6f9746dde23501
CMF
1580 byte
Download ZIP file SHA-256: 0eac0fbb46bfa233ab26645683e736a123459a9b9faa0938a5fd7552da8471bc
SHA-1: aed4c092cd0535e8cee5c8bddce10a113621d91b
MD-5: bb392ae81a5b44a98698248d8644faa7


SHA-1

Doba platnosti: od 1.4.2008 do 1.4.2018

Odkaz ZIP Algoritmus otisku: otisk*
 DER
Download ZIP file SHA-256: 
1aa980c8c0d316f25029978982f033cbb3a3f4188d669f2de6a8d84ee00a1575
SHA-1: 64902ad7277af3e32cd8cc1dc79de1fd7f8069ea
MD-5: 48d11e627801c26e4369a42cee130ab5
PEM
Download ZIP file SHA-256: 
0a0169527118fb89cfefc5e11b9988861efc416fb4d1f9fd300bbbdb0b02cdb3
SHA-1: 76d0c339635d4f2a020bc4ed970d9165744440bf
MD-5: 6a459538029ccef5cc5d8c7be76a84a1
TXT
Download ZIP file SHA-256: 61e2bfee3424cf3bb99f6106002efcf2ebac5f968698dd7f10fdcb4964bfffcb
SHA-1: d23dcdac5b171ef3ace29fc89583942e31c3584d
MD-5: ac5d5b028677f7308612032d2b3b309b
CMF
Download ZIP file SHA-256: 
cf671ec55ddd82a56baf692c08e4b882fa3645a9297034eb0bfbe3ac698df921
SHA-1: 57bde6cd7f2344adeadaf70910e12704e9c60705
MD-5: d6f13289a6d556c01a27c723785c2ed0

Doba platnosti: od 1.6.2005 do 1.6.2011

Odkaz ZIP Algoritmus otisku: otisk*
 DER
Download ZIP file SHA-256: ee711e703e77050e5cbf186a81eb8d169d05bf0438dbc655e70eff17436e0ea2
SHA-1: 986658b94448a2a085f97b060f8510acd4aad4b5
MD-5: 5ff2d99b7e64ebf4a1a55ef2d45da293
 PEM
Download ZIP file SHA-256: de1e998040ce76136e9c8b927ad96a5a7a5391830dcb00368bd4c617c8196a88
SHA-1: 0e3bc53ff3b7f040ac9147334fd57d116e825628
MD-5: 9128e8bbf5f7a72e7d2d77026c924395
TXT
Download ZIP file SHA-256: 
d4f2fa2729f2e456d503ada230c401919600b0a95cff45af6532cea66f1e7c55
SHA-1: e797543f6ece924c9faa3d80c7dbb8965f4fcfd5
MD-5: ab839563da4a1ba7b94122ce671ea9d1
CMF
Download ZIP file SHA-256: 
01d7861575ca09b37a900cd74d7d3f944ffaff5be3e746a75facda497cdaf3bb
SHA-1: b9fbcb283bc8f695cbd595e4ed8acf61d4efab83
MD-5: 1f406f9c773addb898c947464d4384e2

Doba platnosti: od 22.3.2002 do 22.3.2008

Odkaz ZIP Algoritmus otisku: otisk*
 DER
Download ZIP file SHA-256: 5dff586c9b7849b90adb3a9979447d002ce3cfb710ef8aa0e826ec0c0a89b030
SHA-1: 6e32893f22a5e1cd9cd632e410e276ff14b766be
MD-5: c3f35ab524c79276634b4db4e86afe57
 PEM
Download ZIP file SHA-256: 8cee617695f118e2b0edd21e17296c2b9a3a2ff777f3da83c4e5bad7bbb299e0
SHA-1: dcca4f7abfa8d2f37db0e943e27495619400fac1
MD-5: 1b9e8bd89f8f05f5720008c94bf168d2
TXT
Download ZIP file SHA-256: 
7eda44ca4e900f5021b3876be70d0c2502c9076365b0303db69b75f5b8a4ad00
SHA-1: e31a87107b188a36330aba99f222103e4b508856
MD-5: 5a22f0e23bbe38aa8cc182a322a45a4e


 * Odtlačky sú počítané z obsahu celého súboru.

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu