Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

5.2.2020

Certifikácia ISMS - ISO/IEC 27001

První certifikační autorita, a.s. získala certifikát zhody systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) s požiadavkami normy ISO / IEC 27001: 2013.

V rámci procesu priebežného skvalitňovania poskytovaných služieb prebehol v spoločnosti První certifikační autorita, a.s. nezávislý externý audit, zameraný na posúdenie zhody interne zavedeného Systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) s požiadavkami normy ISO / IEC 27001: 2013. Využívaný Systém riadenia informačnej bezpečnosti pritom zahŕňa využívanie a prevádzku všetkých interných systémov, využívaných v spoločnosti První certifikační autorita, a.s. na poskytovanie služieb vytvárajúcich dôveru v zmysle nariadenia eIDAS (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.910/2014 o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu ao zrušení smernice 1999/93 / ES), ako hlavný náplne svojej činnosti.

Nezávislý audit (posúdenie zhody s požiadavkami normy ISO / IEC 27001) vykonávala renomovaná audítorská firma TAYLLORCOX s.r.o., ako česká pobočka spoločnosti TAYLLORCOX UK Ltd. Výsledkom auditu je Certifikát č. 1912059861, platný do 20.11.2022.


Registračné autority

v

 
separator
separator