Skip Navigation Links > O nás > Novinky

29. 10. 2018

Služba vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí

I.CA připravila službu vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku.

V návaznosti na ukončení přechodného období používání elektronických značek daným zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a jejich náhradou za kvalifikované elektronické pečetě, jež jsou orgány veřejné moci povinny používat při výkonu své působnosti tam, kde není předepsán elektronický podpis, připravila I.CA službu vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku. Podrobnosti naleznete zde

Služba byla nasazena do produkčního prostředí začátkem září a v současné době je využívána prvními subjekty, např. ministerstvy průmyslu a obchodu, dopravy, životního prostředí, pro místní rozvoj, Úřadem průmyslového vlastnictví, Správou železniční dopravní cesty, Městským úřadem Jičín.

V rámci spisových služeb dodávaných společnostmi Gordic, PilsCom a VERA je též možné tuto službu využívat, což činí např. Český telekomunikační úřad, Česká školní inspekce, Nejvyšší kontrolní úřad, města Cheb, Černošice.


Registrační autority

v

Novinky

12. 2. 2019 Ukončení podpory Java v online generátorech I.CA
Více zde
18. 1. 2019 Úspěchy I.CA ve veřejných zakázkách
Více zde
10. 12. 2018 Vydávání kvalifikovaného certifikátu pro autentizaci internetových stránek
Více zde