Skip Navigation Links > O nás > O společnosti


První certifikační autorita, .a.s. (I.CA) byla založena v roce 2001 jako dceřiná společnost PVT, a.s. Převzala od mateřské společnosti veškeré činnosti související s poskytováním služeb certifikační autority, která byla v rámci PVT, a.s. provozována již od roku 1996.

I.CA, jako první v České republice, získala v roce 2001 osvědčení pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V roce 2006 získala akreditaci také pro vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek a rovněž akreditaci pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a pro poskytování služby časové autority na Slovensku.

Účinností nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) se I.CA stala kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v rámci EU.

I.CA je v současnosti největším poskytovatelem komplexních služeb vydávání a správy certifikátů v České republice a na Slovensku. Hlavní náplní společnosti je zajišťování činností bezprostředně souvisejících s poskytováním služeb certifikační autority a časové autority.


V současnosti je I.CA vlastněna několika významnými společnostmi, kterými jsou:

  • Česká spořitelna, a.s.
  • Československá obchodní banka, a. s.
  • O2 Czech Republic a.s.
  • Asseco Central Europe, a.s.
  • STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Sídlo společnosti:

První certifikační autorita, a.s.
Podvinný mlýn 2178/6
190 00, Praha 9 - Libeň
IČ:    26 43 93 95
DIČ: CZ26439395

Akciová společnost První certifikační autorita je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném u Městského soudu v Praze.

Den zápisu: 12. 3. 2001
Spisová značka: oddíl B., vložka 7136
Údaje o základním jmění společnosti:
Základní kapitál: 20 000 000 Kč
Splaceno: 100%


 Etický kodex I.CA Zásady nakládání s osobními údaji klientů

 

Registrační autority

v

Novinky

14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde
25. 4. 2019 Konference eIdentita
Více zde
27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
Více zde