Testovacie certifikáty slúžia len na testovanie technických vlastností certifikátu. Nemožno ich použiť ako náhradu plnohodnotného certifikátu, lebo vzhľadom na spôsob vydávania týchto certifikátov I.CA negarantuje správnosť položiek v nich uvedených.

Testovacie certifikáty nie sú zverejňované v zozname verejných certifikátov a nie je pre nich vydaná Certifikačná politika. I.CA nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spojené s využívaním tohto typu certifikátov.

Získanie testovacieho certifikátu

Pre zaistenie funkčnosti testovacieho certifikátu je vždy nevyhnutné nainštalovať príslušný testovací koreňový certifikát. Inštaláciu všetkých aktuálnych testovacích koreňových certifikátov I.CA vykonáte spustením aplikácie I.CA RootMan .

Po odoslaní online žiadosti je testovací certifikát automaticky vydaný a odoslaný na e-mail žiadateľa. Po spustení generátora žiadosti je najprv skontrolované nastavenie vášho PC a prehliadača. Ďalej si vyberte aký typ certifikátov máte záujem testovať.
Ak máte problém s online generátory je možné použiť offline verziu aplikácie I.CA NewCert , takto vygenerovanú žiadosť odošlite na e-mailovú adresu test@ica.cz.

Nižšie je možné vygenerovať žiadosť o testovací komerčný certifikát. Vyberte typ komerčného certifikátu, ktorý si prajete testovať a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Testovací komerčný certifikát
Testovací technologický certifikát
Testovací systémový certifikát

Ak ste si žiadosť o certifikát vytvorili pomocou prostriedkov Vašeho serveru vo formáte PEM (PKCS#10), je možné ju vložiť do pripraveného okna online formulára.

Testovací systémový certifikát

U vydaných testovacích certifikátov je možné dalej požiadať o ich zneplatnenie prostredníctvom nasledujúceho formulára:
Zneplatnenie testovacieho cert.

 

Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu