Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

Novinky


5. 2. 2020

Certifikace ISMS - ISO/IEC 27001

První certifikační autorita, a.s. získala certifikát shody systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) s požadavky normy ISO/IEC 27001:2013.

V rámci procesu průběžného zkvalitňování poskytovaných služeb proběhl ve společnosti První certifikační autorita, a.s. nezávislý externí audit, zaměřený na posouzení shody interně zavedeného Systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) s požadavky normy ISO/IEC 27001:2013. Využívaný Systém řízení informační bezpečnosti přitom zahrnuje využívání a provoz všech interních systémů, využívaných ve společnosti První certifikační autorita, a.s. k poskytování služeb vytvářejících důvěru ve smyslu nařízení eIDAS (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES), jako hlavní náplně své činnosti.

Nezávislý audit (posouzení shody s požadavky normy ISO/IEC 27001) prováděla renomovaná auditorská firma TAYLLORCOX s.r.o., jako česká pobočka společnosti TAYLLORCOX UK Ltd. Výsledkem auditu je Certifikát č. 1912059861, platný do 20.11.2022.


Registrační autority

v

 
separator
separator