Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > O nás > Novinky

Novinky


12. 5. 2022

Příklady rozhodovací praxe soudů ohledně prostého elektronického podpisu

...

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES („eIDAS“), konkrétně čl. 3 bodu 10, lze za elektronický podpis považovat jakákoliv data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání. Tím může být např. naskenovaný vlastnoruční podpis, jméno a příjmení v patičce e-mailové zprávy, PIN, ID, řetězec znaků.

Informace o použití prostého elektronického podpisu, resp. vyšších forem elektronického podpisu, které mohou pomoci v orientaci, který druh elektronického podpisu zvolit při jakém právním jednání, lze nalézt např. na webových stránkách internetového deníku EPRAVO.CZ. Článek uvádí na příkladech rozsudků okresních/obvodních soudů jimi shledané nedokonalosti prostého elektronického podpisu a rizika spojená s jeho použitím. Zároveň se v článku uvádí, že "na rozhodnutí vrcholných soudních instancí si však musíme ještě nějaký čas počkat ", tj. na rozhodnutí, která by názor obvodních/okresních soudů stvrzovala nebo je naopak vyvracela.

I.CA se snaží, pokud je to možné, uchránit své klienty před nepříjemnostmi spojenými s použitím nesprávného/zpochybnitelného typu elektronického podpisu.

Pro úplnost je nezbytné připomenout, že pokud se jedná o právní jednání, ve kterém je alespoň jedním z komunikujících orgán veřejné moci, nelze prostý elektronický podpis použít. Více viz "Metodický pokyn k elektronickým podpisů a pečetím pro veřejnoprávní původce".Registrační autority


 
separator
separator