Tento software umožňuje použití čipové karty Starcos 3.5 v prostředí MAC OS v aplikacích a poskytuje nástroj pro management karty. SW je tvořen několika moduly:

 • SecureStore PKCS11 – komponenta umožňující použití karty v aplikacích typu Mozilla Firefox na platformě OS X, které využívají rozhraní Cryptoki
 • Aplikace I.CA SecureStore – OS X aplikace umožňující správu karty


Aplikace I.CA SecureStore je samostatně běžícím programem na platformě OS X s následujícími základními funkcemi:

 • generování páru klíčů až do velikosti 2048 bits na kartě současně s vytvořením příslušné žádosti o certifikát vybraného typu (komerční, kvalifikovaný)
 • import vydaného certifikátu na kartu - vydaný certifikát ve formátu DER uloží na kartu do příslušného úložiště k páru klíčů
 • import certifikátů komunikačních partnerů a kořenových certifikátů podporovaných certifikačních autorit
 • práce s certifikáty uloženými na čipové kartě a správa úložišť na kartě – včetně mazání a importu certifikátů
 • PIN management – změna PIN (prostřednictvím starého PINu lze nastavit nový), odblokování PIN (prostřednictvím zadání PUK lze nastavit nový PIN)
 • sledování využití prostoru karty (životnost karty není aplikací kontrolována)
 • využívání volného prostoru karty pro ukládání libovolných souborů. Úložiště pro volný prostor je možné zvolit ve dvou variantách:
  • nezabezpečené, které je volně přístupné
  • zabezpečené, které je přístupné pouze po zadání PINu k tomuto úložišti. Toto úložiště je vhodné např. pro správu hesel

Registrační autority

v

Novinky

14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde
25. 4. 2019 Konference eIdentita
Více zde
27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
Více zde