I.CA SecureStore pro MacOS

Tento software umožňuje použití čipové karty Starcos 3.5 v prostředí MAC OS v aplikacích a poskytuje nástroj pro management karty. SW je tvořen několika moduly:

 • SecureStore PKCS11 – komponenta umožňující použití karty v aplikacích typu Mozilla Firefox na platformě OS X, které využívají rozhraní Cryptoki
 • Aplikace I.CA SecureStore – OS X aplikace umožňující správu karty


Aplikace I.CA SecureStore je samostatně běžícím programem na platformě OS X s následujícími základními funkcemi:

 • generování páru klíčů až do velikosti 2048 bits na kartě současně s vytvořením příslušné žádosti o certifikát vybraného typu (komerční, kvalifikovaný)
 • import vydaného certifikátu na kartu - vydaný certifikát ve formátu DER uloží na kartu do příslušného úložiště k páru klíčů
 • import certifikátů komunikačních partnerů a kořenových certifikátů podporovaných certifikačních autorit
 • práce s certifikáty uloženými na čipové kartě a správa úložišť na kartě – včetně mazání a importu certifikátů
 • PIN management – změna PIN (prostřednictvím starého PINu lze nastavit nový), odblokování PIN (prostřednictvím zadání PUK lze nastavit nový PIN)
 • sledování využití prostoru karty (životnost karty není aplikací kontrolována)
 • využívání volného prostoru karty pro ukládání libovolných souborů. Úložiště pro volný prostor je možné zvolit ve dvou variantách:
  • nezabezpečené, které je volně přístupné
  • zabezpečené, které je přístupné pouze po zadání PINu k tomuto úložišti. Toto úložiště je vhodné např. pro správu hesel

Registrační autority

v

Novinky

3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde
16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
Více zde