Nabízíme provedení analýzy rizik včetně navazujících činností a snadného následného opakování díky elektronickému modelu. Analýzu je možné provést podle mezinárodně uznávané metodiky CRAMM s integrovanou podporou norem řady ČSN ISO/IEC 2700x, případně podle metodiky vlastní. Metodika CRAMM umožňuje v souladu s ČSN ISO/IEC 27005 kombinovaný přístup, tzn. provést základní analýzu a v závislosti na jejích výsledcích pro systémy významné pro činnost organizace analýzu podrobnou.

Analýza rizik a stanovení přiměřených bezpečnostních opatření k jejich zvládání obsahuje:

 • stanovení rozsahu a míry detailu analýzy rizik,
 • zjištění a ohodnocení aktiv,
 • sestavení modelu služeb poskytovaných analyzovaným ICT systémem,
 • stanovení velikostí hrozeb a zranitelností,
 • výpočet míry rizika dle jednotlivých hrozeb a jejich dopadů,
 • generování množiny přiměřených bezpečnostních opatření z databáze použitého nástroje, nebo využití jiných zdrojů,
 • zpracování závěrečné zprávy z analýzy rizik obsahující vysvětlení, závěry a množinu bezpečnostních opatření,
 • předání elektronického modelu analýzy.

Jako navazující výstupy mohou být připraveny:

 • Odvození a kostra havarijního plánu (pro nouzové plánování),
 • Stanovení způsobu zvládání rizik (ISMS),
 • Výběr cílů opatření a jednotlivých bezpečnostních opatření (ISMS),
 • Prohlášení o aplikovatelnosti (ISMS),
 • Zpracování bezpečnostní politiky zaměřené dle požadavků zadavatele,
 • Zjištění stavu implementace bezpečnostních opatření a na jejím základě stanovení:
  • míry souladu s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001,
  • účinnosti bezpečnostních opatření (vyzrálost) - ČSN ISO/IEC 21827,
  • zbytkového rizika - ČSN ISO/IEC 27001 a 27005.

Registrační autority

v

Novinky

14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde
25. 4. 2019 Konference eIdentita
Více zde
27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
Více zde