Analýza a zvládání rizik

Nabízíme provedení analýzy rizik včetně navazujících činností a snadného následného opakování díky elektronickému modelu. Analýzu je možné provést podle mezinárodně uznávané metodiky CRAMM s integrovanou podporou norem řady ČSN ISO/IEC 2700x, případně podle metodiky vlastní. Metodika CRAMM umožňuje v souladu s ČSN ISO/IEC 27005 kombinovaný přístup, tzn. provést základní analýzu a v závislosti na jejích výsledcích pro systémy významné pro činnost organizace analýzu podrobnou.

Analýza rizik a stanovení přiměřených bezpečnostních opatření k jejich zvládání obsahuje:

 • stanovení rozsahu a míry detailu analýzy rizik,
 • zjištění a ohodnocení aktiv,
 • sestavení modelu služeb poskytovaných analyzovaným ICT systémem,
 • stanovení velikostí hrozeb a zranitelností,
 • výpočet míry rizika dle jednotlivých hrozeb a jejich dopadů,
 • generování množiny přiměřených bezpečnostních opatření z databáze použitého nástroje, nebo využití jiných zdrojů,
 • zpracování závěrečné zprávy z analýzy rizik obsahující vysvětlení, závěry a množinu bezpečnostních opatření,
 • předání elektronického modelu analýzy.

Jako navazující výstupy mohou být připraveny:

 • Odvození a kostra havarijního plánu (pro nouzové plánování),
 • Stanovení způsobu zvládání rizik (ISMS),
 • Výběr cílů opatření a jednotlivých bezpečnostních opatření (ISMS),
 • Prohlášení o aplikovatelnosti (ISMS),
 • Zpracování bezpečnostní politiky zaměřené dle požadavků zadavatele,
 • Zjištění stavu implementace bezpečnostních opatření a na jejím základě stanovení:
  • míry souladu s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001,
  • účinnosti bezpečnostních opatření (vyzrálost) - ČSN ISO/IEC 21827,
  • zbytkového rizika - ČSN ISO/IEC 27001 a 27005.

Registrační autority

v

Novinky

3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde
16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
Více zde