Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerční certifikáty > Komerční certifikát


Získat certifikát

 

Komerční certifikáty mají svoji významnou úlohu především tam, kde nelze s ohledem na platnou legislativu využít kvalifikované certifikáty. Je vhodný pro obchodní použití mimo oblast komunikace s orgány veřejné moci, na které se vztahuje povinnost využívat certifikáty kvalifikované. Nejčastěji se používá v komunikaci mezi komerčními subjekty pro šifrování a autentizaci. Jedná se především o neanonymní přístup na webové servery a předávání šifrovaných dat, jak e-mailovou poštou, tak prostřednictvím webových formulářů.

Komerční certifikáty jsou vydávány s platností jeden rok. Postupy získání certifikátů a další důležité informace jsou k dispozici v příslušném dokumentu Certifikační politika .


I.CA vydává následující typy komerčních certifikátů:

OSOBNÍ KOMERČNÍ CERTIFIKÁT

 • Je určen pro fyzické osoby, do certifikátu lze naplnit osobní údaje žadatele.
 • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
   • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
   • platného občanského průkazu nebo pasu,
   • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .

  ZAMĚSTNANECKÝ KOMERČNÍ CERTIFIKÁT

  • Je určen pro fyzické osoby, do certifikátu lze naplnit k údajům žadatele také identifikaci zaměstnavatele, pozici ve firmě apod.
  • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
    • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
    • platného občanského průkazu nebo pasu,
    • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..),
    • potvrzení o zaměstnaneckém poměru,
    • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .

   Registrační autority

   v

   Novinky

   14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
   Více zde
   25. 4. 2019 Konference eIdentita
   Více zde
   27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
   Více zde