Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerční certifikáty > Komerční certifikát


Získat certifikát

 

Komerční certifikáty mají svoji významnou úlohu především tam, kde nelze s ohledem na platnou legislativu využít kvalifikované certifikáty. Je vhodný pro obchodní použití mimo oblast komunikace s orgány veřejné moci, na které se vztahuje povinnost využívat certifikáty kvalifikované. Nejčastěji se používá v komunikaci mezi komerčními subjekty pro šifrování a autentizaci. Jedná se především o neanonymní přístup na webové servery a předávání šifrovaných dat, jak e-mailovou poštou, tak prostřednictvím webových formulářů.

Komerční certifikáty jsou vydávány s platností jeden rok. Postupy získání certifikátů a další důležité informace jsou k dispozici v příslušném dokumentu Certifikační politika .


I.CA vydává následující typy komerčních certifikátů:

OSOBNÍ KOMERČNÍ CERTIFIKÁT

 • Je určen pro fyzické osoby, do certifikátu lze naplnit osobní údaje žadatele.
 • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
   • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
   • platného občanského průkazu nebo pasu,
   • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .

  ZAMĚSTNANECKÝ KOMERČNÍ CERTIFIKÁT

  • Je určen pro fyzické osoby, do certifikátu lze naplnit k údajům žadatele také identifikaci zaměstnavatele, pozici ve firmě apod.
  • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
    • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
    • platného občanského průkazu nebo pasu,
    • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..),
    • potvrzení o zaměstnaneckém poměru,
    • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .

   Registrační autority

   v

   Novinky

   3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
   Více zde
   12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
   Více zde
   16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
   Více zde