Tento software umožňuje použití karty v aplikacích a poskytuje nástroj pro management karty. SW je tvořen několika moduly:

 • SecureStore CSP (Crypto Service Provider) – komponenta umožňující použití karty v prostředí MS Explorer, MS Outlook a dalších aplikacích na platformě Windows, které využívají standardní rozhraní CryptoAPI
 • SecureStore PKCS11 – komponenta umožňující použití karty v aplikacích typu Mozilla Firefox na platformě Windows, které využívají rozhraní Cryptoki
 • Aplikace I.CA SecureStore – Windows aplikace umožňující správu karty.


Aplikace I.CA SecureStore je samostatně běžícím programem na platformě MS Windows s následujícími základními funkcemi:

 • generování páru klíčů až do velikosti 2048 bits na kartě současně s vytvořením příslušné žádosti o certifikát vybraného typu (komerční, kvalifikovaný).
 • import vydaného certifikátu na kartu - vydaný certifikát ve formátu DER uloží na kartu do příslušného úložiště k páru klíčů
 • import certifikátů komunikačních partnerů a kořenových certifikátů podporovaných certifikačních autorit
 • práce s certifikáty uloženými na čipové kartě a správa úložišť na kartě – včetně mazání a importu certifikátů
 • označení úložiště používaného pro Windows SmartCard Logon
 • PIN management – změna PIN (prostřednictvím starého PINu lze nastavit nový), odblokování PIN (prostřednictvím zadání PUK lze nastavit nový PIN)
 • Registrace certifikátu do Windows – provede instalaci certifikátu do úložišť Windows tak, aby byl dostupný pomocí služeb pracujících s certifikáty v prostředí Windows
 • Sledování využití prostoru karty (životnost karty není aplikací kontrolována)
 • Využívání volného prostoru karty pro ukládání libovolných souborů. Úložiště pro volný prostor je možné zvolit ve dvou variantách:
  • Nezabezpečené, které je volně přístupné
  • Zabezpečené, které je přístupné pouze po zadání PINu k tomuto úložišti. Toto úložiště je vhodné např. pro správu hesel
    

Registrační autority

v

Novinky

18. 1. 2019 Úspěchy I.CA ve veřejných zakázkách
Více zde
10. 12. 2018 Vydávání kvalifikovaného certifikátu pro autentizaci internetových stránek
Více zde
26. 11. 2018 I.CA se stala dodavatelem projektu Národní certifikační autority
Více zde