Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerční certifikáty > Technologický (komerční serverový) certifikát


Získat certifikát


I.CA poskytuje svým klientům komplexní portfolio certifikátů pro zajištění bezpečné komunikace. Komerční technologické (serverové) certifikáty I.CA jsou určeny především pro vzájemnou zabezpečenou komunikaci serverů. Použití tohoto typu certifikátu není vhodné pro zabezpečení webových serverů (SSL certifikát).

Certifikáty jsou vydávány s platností jeden rok. Postupy získání certifikátů a další důležité informace jsou k dispozici v příslušném dokumentu Certifikační politika .

KOMERČNÍ TECHNOLOGICKÝ (SERVEROVÝ) CERTIFIKÁT

 • Je určen pro právnické osoby.
 • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
   • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
   • platného občanského průkazu nebo pasu,
   • dokladu o existenci společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..),
   • dokumentu, který opravňuje žadatele k jednání za společnost (jmenovací listina jednatele, plná moc),
   • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .


  Upozornění

  Pro ověření platnosti certifikátu je potřeba, aby měl klient, resp. prohlížeč, k dispozici všechny certifikáty k sestavení celé certifikační cesty.

  Kořenové certifikáty I.CA jsou automatickou součástí prohlížeče MS Internet Explorer, resp. úložiště důvěryhodných kořenových certifikátů dle Microsoft trusted root certificate programu.

  Pokud internetový prohlížeč nevyužívá standardní úložiště důvěryhodných kořenových certifikátů, je třeba tyto certifikáty instalovat ručně (zde si můžete stáhnout aplikace I.CA RootMan, která slouží k Instalaci všech aktuálních kořenových certifikátů do Vašeho systému). I.CA v současné době na zařazení svých kořenových certifikátů i do důvěryhodných úložišť certifikátů jiných prohlížečů intenzivně pracuje.

  Registrační autority

  v

  Novinky

  12. 2. 2019 Ukončení podpory Java v online generátorech I.CA
  Více zde
  18. 1. 2019 Úspěchy I.CA ve veřejných zakázkách
  Více zde
  10. 12. 2018 Vydávání kvalifikovaného certifikátu pro autentizaci internetových stránek
  Více zde