I.CA Whitelist pro PSD2

V souvislosti se zavedením směrnice PSD2*, nového Zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb.,  jehož účinnost nastala 13.1.2018 a navazujících technických standardu RTS EK** a normy ETSI***, nabízí I.CA ve svém portfoliu i nové produkty a služby, které jsou určeny:

 • Pro nové poskytovatele platebních služeb, které se objeví na finančním trhu (TPP).
 • Pro stávající instituce (banky), které vedou klientské účty.

KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY DLE EIDAS PRO PSD2

 1. KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRO ELEKTRONICKOU PEČEŤ DLE EIDAS
  Podmínky k získání uvedeného certifikátu nevyžadují uzavření smluvního vztahu s I.CA.
 2. KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRO AUTENTIZACI INTERNETOVÝCH STRÁNEK DLE EIDAS
  Podmínky k získání uvedeného certifikátu vyžadují uzavření smluvního vztahu s I.CA.

Více informací o certifikátu a povolených doménách naleznete také zde .

Certifikáty I.CA pro PSD2, jsou vydávány v souladu s normou ETSI. Pokud chcete získat uvedené certifikáty, kontaktujte prosím sales@ica.cz.

OVĚŘOVÁNÍ KVALIFIKOVANÝCH CERTIFIKÁTŮ S ATRIBUTY PSD2 – SLUŽBA I.CA WHITELIST

Každá banka nebo finanční instituce vedoucí klientský účet, musí kvalifikovaně ověřit platnost kvalifikovaného certifikátu přistupujícího TPP a navíc ověřit i platnost atributů PSD2.

 1. K ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu, je určena kvalifikované služba ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí, kterou definuje eIDAS v čl. 32, 33 a 40. I.CA uvedenou službou disponuje pod názvem I.CA QVerify, více informací o službě naleznete také zde .
 2. K ověření atributů PSD2, je nutné kontaktovat přímo národního registrátora a ověřit jeho licenční seznam. I.CA vytvořila koncept služby pod názvem I.CA Whitelist, která využívá k ověřování platnosti kvalifikovaných certifikátů z celé EU službu I.CA QVerify a dále navíc ověřuje i atributy PSD2 přímým dotazováním na licenční seznamy národních registrátorů. Vše v rámci EU.

HLAVNÍ VÝHODY SLUŽBY I.CA WHITELIST

 • Služba je připravena na možnou různorodost kvalifikovaných certifikátů od CA z EU, které budou PSD2 certifikáty vydávat.
 • Služba přímo ověřuje všechny seznamy TPP, které vedou národní registrátoři v EU. ka. Automatická nebo manuální forma ověřování.
 • Ověřování certifikátů probíhá prostřednictvím Kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí, kterou definuje eIDAS – služba I.CA QVerify.
 • Dostatečná propustnost a dostupnost služby. Požadavky se vyřizují v řádu milisekund. Možnost volby vybraného typu SLA.
 • I.CA garantuje reakce na legislativní a technické změny (RTS, ETSI), týkající se PSD2 a s tím spojené nutné úpravy služby. Náklady na tyto úpravy budou plně v režii I.CA.
 • Služba je odolná proti opakovaným nebo phishingovým útokům prostřednictvím přidání certifikátu na BlackList. Automatické odmítání transakcí od nedůvěryhodných zdrojů.
Pokud chcete získat více informací o službě, kontaktujte prosím sales@ica.cz.


* PSD2 - Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, Payment Services Directive 2.
** RTS EK – NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) ze dne 27.11.2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace.
*** ETSI - ETSI TS 119 495 V1.1.1 (2018-05)
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI); Specifické požadavky odvětví;
Kvalifikované profily certifikátů a Požadavky na politiku TSP podle směrnice o platebních službách (EU) 2015/2366

Registrační autority

v

Novinky

3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde
16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
Více zde