Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerční certifikáty > Komerční certifikát pro SSL


I.CA v rámci své nabídky komerčních certifikátů nabízí také certifikáty pro použití v rámci SSL komunikace. Zajišťují zabezpečení webové stránky a ověření až do počtu 10 doménových jmen. V nabídce jsou níže uvedené typy:

1. Komerční certifikát pro SSL typu Domain-Validated (SSL DV)

Certifikát je určen pouze pro prokazování existence určité domény. Komerční certifikáty pro SSL DV mohou obsahovat následující naplnění:

 • Common Name (povinné) = DNS název serveru, který je zároveň uveden i do subjectAlternativeName viz. popis dále
 • domainComponent (volitelné) = pokud je uvedeno, musí být obsaženy všechny části DNS názvu z Common Name (například – DC=ica, DC=cz)
 • Country (volitelné) = kód země sídla subjektu, nyní akceptováno pouze CZ
 • Rozšíření subjectAlternativeName:
  dnsName (povinné) = musí být vyplněna alespoň jedna položka, přičemž první položka musí být shodná s položkou Common Name, dále pak maximálně jedna doména 2. řádu (příklad dnsName = ica.cz, dnsName = www.ica.cz, dnsName = mail.ica.cz)

Povolené typy domén a
jejich ověřování


2. Komerční certifikát pro SSL typu Organization-Validated (SSL OV)

Komerční certifikáty typu SSL OV jsou určeny pro prokazování existence určité domény, se kterou je svázána konkrétní organizace. Certifikáty SSL OV mohou obsahovat shodné položky jako v případě typu SSL DV a dále položky:

 • Organization Name (povinné) = název organizace nebo ochranná známka subjektu ověřitelná důvěryhodným způsobem (např. na webu or.justice.cz)
 • Organization unit Name (volitelné) = organizační jednotka
 • Country (povinné) = kód země, nyní pouze CZ
 • street Address (volitelné) = ulice subjektu
 • postal Code (volitelné) = PSČ subjektu

Vyplnění jedné z uvedených položek je povinné, druhá se stává volitelnou:

 • Locality Name = ověřená informace o lokalitě subjektu (Praha 9)
 • State of province Name = ověřená informace o provincii subjektu (Středočeský kraj)

Vydání uvedených typů komerčních certifikátů vyžaduje předchozí uzavření smluvního vztahu s I.CA. Pro získání návrhu smlouvy prosím kontaktujte sales@ica.cz Po uzavření smluvního vztahu získáte generátor pro vytvoření elektronické žádosti o certifikát.

Registrační autority

v

Novinky

10. 12. 2018 Vydávání kvalifikovaného certifikátu pro autentizaci internetových stránek
Více zde
26. 11. 2018 I.CA se stala dodavatelem projektu Národní certifikační autority
Více zde
19. 11. 2018 Služba I.CA RemoteSeal získala ocenění IT produkt roku 2018
Více zde