Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Produkty > Komponenty pro tvorbu EP > Komponenty LTA

Komponenty LTA

I.CA nabízí řešení pro dlouhodobé uchování dokumentů obsahujících elektronický podpis. Klient má možnost si zvolit dobu archivace dle vlastních požadavků nebo legislativy například na 10, 15, ale také 40 let.

Nabízené řešení je založeno na použití komponent LTA, které zajišťují tvorbu archivních formátů elektronických podpisů, a to v následujících formátech:

 • PAdES B-LTA (PDF dokumenty)
 • CAdES B-LTA (ostatní typy dokumentů)

Uchovávání elektronických podpisů v platnosti po stanovenou dobu je v případě použití Komponent LTA vlastností elektronického dokumentu a nikoli úložiště, ve kterém jsou elektronické dokumenty uloženy. To je zásadní výhodou nabízeného řešení.

Elektronický podpis v dokumentu je plně v souladu s eIDAS.

Komponenty LTA a technologie jsou připraveny na případné modifikace z důvodu změn technických norem a legislativy, které mohou v průběhu životního cyklu dokumentu nastat. Stále však zachovávají platnost elektronického podpisu podle původní legislativy v době vzniku a podepsání dokumentu.

Pro implementaci nabízeného řešení je třeba, aby si klient zajistil:

 • DMS nebo jiné datové úložiště,
 • aplikační server, na který se implementují komponenty LTA.

Komponenty LTA zajistí:

 • vyhodnocení primárního statutu elektronického dokumentu opatřeného elektronickým podpisem nebo podpisy a posoudí, zda je dokument vhodný k archivaci,
 • kontrolu všech platností kvalifikovaných certifikátů vůči důvěryhodnému času, například podle kvalifikovaného časového razítka nebo online k patřičnému seznamu zneplatněných certifikátů tzv. CRL,
 • doplnění kvalifikovaného časového razítka v případě, že dokument jím není opatřen, (pozn.: u dokumentů ve formátu PDF postačí doplnit razítko k poslednímu z podpisů, u ostatních typů dokumentů pak ke každému elektronickému podpisu v dokumentu)
 • doplnění validačních dat (pokud jsou dostupná),
  • CRL nebo OCSP,
  • certifikáty na certifikační cestě,
  • certifikáty vydávajících TSA,
 • stanovení následného času „ošetření“ elektronického dokumentu,napojení na DMS nebo jiné datové úložiště zákazníka.

Výsledný archivní formát elektronického podpisu PAdES B-LTA


Po otevření dokumentu po 10, ale i po 40 letech, je takto ošetřený dokument stále validní.

Pro bližší informace nás kontaktujte na sales@ica.cz.

Registrační autority

v

 
separator
separator