Skip Navigation Links > Podpora > Legislativa

Legislativa

Společnost První certifikační autorita, a.s. získala akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb v souladu se zákonem 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v platném znění. Dosud nejvýznamnějšími normami pro činnost akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb tedy byly zákon o elektronickém podpisu a příslušné vyhlášky:

Verze pro tisk (PDF) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Verze pro tisk (PDF) Vyhláška č. 378/2006 Sb. ze dne 19.7.2006
Verze pro tisk (PDF) Vyhláška č. 212/2012 Sb. ze dne 13.6.2012


Dnem 19. září nabyl účinnosti zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který byl přijat z důvodu zajištění souladu legislativy ČR s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES /eIDAS) . 

Tímto zákonem se ruší zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a také vyhlášky č. 378/2006 Sb. a č. 212/2012 Sb..

Verze pro tisk (PDF) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce


Dne 1. července 2016 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru č. 910/2014 – zkráceně nařízení eIDAS.  I.CA jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb se podle nařízení eIDAS stává kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy.

Verze pro tisk (PDF) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 910/2014 eIDAS


Tímto Nařízením dochází ke zrušení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES.

Verze pro tisk (PDF) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES

 

 

Registrační autority

v

Novinky

3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde
16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
Více zde