Skip Navigation Links > Podpora > Legislativa

Legislativa

Společnost První certifikační autorita, a.s. získala akreditaci pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb v souladu se zákonem 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v platném znění. Dosud nejvýznamnějšími normami pro činnost akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb tedy byly zákon o elektronickém podpisu a příslušné vyhlášky:

Verze pro tisk (PDF) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Verze pro tisk (PDF) Vyhláška č. 378/2006 Sb. ze dne 19.7.2006
Verze pro tisk (PDF) Vyhláška č. 212/2012 Sb. ze dne 13.6.2012


Dnem 19. září nabyl účinnosti zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, který byl přijat z důvodu zajištění souladu legislativy ČR s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES /eIDAS) . 

Tímto zákonem se ruší zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a také vyhlášky č. 378/2006 Sb. a č. 212/2012 Sb..

Verze pro tisk (PDF) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce


Dne 1. července 2016 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru č. 910/2014 – zkráceně nařízení eIDAS.  I.CA jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb se podle nařízení eIDAS stává kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy.

Verze pro tisk (PDF) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 910/2014 eIDAS


Tímto Nařízením dochází ke zrušení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES.

Verze pro tisk (PDF) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES

 

 

Registrační autority

v

Novinky

16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
Více zde
1. 7. 2019 První milion vytvořených kvalifikovaných pečetí na dálku
Více zde
6. 6. 2019 Odborná konference I.CA "Implementace PKI v praxi VII."
Více zde
29. 5. 2019 Testovací certifikáty pro PSD2 podle ETSI TS-119495 v1.3.1
Více zde