Pro vydání kvalifikovaného certifikátů pro zaručené elektronické pečetě je při návštěvě registrační autority nutné předložit níže uvedené dokumenty. Podrobnější informace o požadovaných dokumentech naleznete v Certifikační politice pro oblast kvalifikovaných certifikátů pro zaručené elektronické pečetě.

PLATNOST DOKUMENTŮ

  • Doklad o existenci společnosti - Dokument nesmí být starší šesti měsíců; v případě subjektů zapsaných v Obchodním rejstříku ČR, případně v Registru živnostenského podnikání, není nutné tento dokument předkládat (dokument je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, popř. Ministerstva průmyslu a obchodu, a je možné jej pořídit přímo na registrační autoritě I.CA).
  • Dokument opravňující k jednání za společnost - plná moc (akceptovány jsou úředně ověřené plné moci).

VZORY DOKUMENTŮ

JEDNÁNÍ V ZASTOUPENÍ

Pokud je žadatel o certifikát na registrační autoritě I.CA zastupován zmocněncem, musí být k výše uvedeným dokumentům doloženo:
• občanský průkaz nebo cestovní pas zmocněnce
• doklad prokazující právo jednat jako zmocněnec; podpis „Zmocnitele“ na plné moci musí být úředně ověřen
• originál, případně úředně ověřenou kopii občanského průkazu* nebo cestovního pasu žadatele o certifikát (zmocnitele); upozorňujeme, že v ČR nelze pořizovat ověřené kopie osobních dokladů


Pokud je požadováno vydání kvalifikovaného certifikátu pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí (privátní klíč uložen na kvalifikovaném prostředku pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí – tzv. HSM modulu) kontaktujte prosím qscd@ica.cz.


* Vysokoškolský diplom - povinná položka žádosti „Celé jméno žadatele“ může obsahovat celé jméno žadatele včetně titulů, tak jak je uvedeno v jeho primárním osobním dokladu. Pokud není titul v primárním osobním dokladu uveden, je třeba ještě doložit diplom, ve kterém je uvedeno, že žadatel má právo daný titul používat.

Registrační autority

v

Novinky

6. 6. 2019 Odborná konference I.CA "Implementace PKI v praxi VII."
Více zde
29. 5. 2019 Testovací certifikáty pro PSD2 podle ETSI TS-119495 v1.3.1
Více zde
14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde