Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Časové pečiatky > Certifikáty časovej autority

Certifikáty časovej autority

Certifikáty I.CA TSA SHA-2

I.CA Time Stamping Authority TSU 1 01/2023; SN: 12107028 (00b8bd14 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: dca9e83b87f57ab0900023a443b0b2c24c42a4bf8dc05eb40b34ab867d8fb74a
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 20.1.2023 do 27.2.2029

I.CA Time Stamping Authority TSU 2 01/2023; SN: 12107106 (00b8bd62 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: e5636101a00724e407af5645e4610ce4a45f86cc7e253df8a83bc6e3d87df3a2
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 20.1.2023 do 27.2.2029

I.CA Time Stamping Authority TSU 3 01/2023; SN: 12107110 (00b8bd66 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: ee9ba25cca0269c3ca3333e63797b2b9ea64b4915a7168e26a73b75134587072
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 20.1.2023 do 27.2.2029

I.CA Time Stamping Authority TSU 4 01/2023; SN: 12107108 (00b8bd64 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 35078323339d7ce8be91b3c1c7f60f29eab9aee29a5a20ba5203286695bcbebc
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 20.1.2023 do 27.2.2029

I.CA Time Stamping Authority TSU 1 03/2022; SN: 11967523 (00b69c23 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: c1ff592c6cade7412c13ca597a6d017c26dd474553bd87c130b97a9938bd1f41
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 18.3.2022 do 25.4.2028

I.CA Time Stamping Authority TSU 2 03/2022; SN: 11967524 (00b69c24 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: c0dfbdb3f6fb2cc08021c269b040752675054e90bedf2f23aa2f4d0bbc9fb8c1
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 18.3.2022 do 25.4.2028

I.CA Time Stamping Authority TSU 3 03/2022; SN: 11967522 (00b69c22 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 8721f3b625395d806bbcb01d5b7672c83042f9069d91eb243d0f7539999f6183
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 18.3.2022 do 25.4.2028

I.CA Time Stamping Authority TSU 4 03/2022; SN: 11967483 (00b69bfb HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 4de42b07c0997c41b5ac1eeb665d1ad1ae380b79af6b34a633f91b90e31bad4a
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 18.3.2022 do 25.4.2028

I.CA Time Stamping Authority TSU 1 06/2021; SN: 11840834 (00b4ad42 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: f539bf080a8ba8e46ccd9ca971592fc1e5915300dd898e926def158b0fefd780
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 22.6.2021 do 29.4.2027

I.CA Time Stamping Authority TSU 2 06/2021; SN: 11840905 (00b4ad89 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 4e57afd20fc6fcbd284593bb70760d5a1293f3a5531bc889eafa79276f45f0b1
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 22.6.2021 do 29.4.2027

I.CA Time Stamping Authority TSU 3 06/2021; SN: 11840903 (00b4ad87 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 2380eb7fcade7e06f6fa53d8e489e19702067966e9f1f634309c2a1e9d228e0c
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 22.6.2021 do 29.4.2027

I.CA Time Stamping Authority TSU 4 06/2021; SN: 11840904 (00b4ad88 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 841ad3b982704a5aebd7ec736f82c622e38e6aa2f066b4d985c3742f1487badf
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 22.6.2021 do 29.4.2027

I.CA Time Stamping Authority TSU 1 07/2020; SN: 11686195 (00b25133 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 28aeeead5f646e496cada26c6351c0a8b8876b5c4fd236e68e17298965c8f0af
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 1.7.2020 do 9.8.2026

I.CA Time Stamping Authority TSU 2 07/2020; SN: 11686202 (00b2513a HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 4c6dc0e877911fa66e23af2545728fcedce976e24d84cc4cd7e5b16b9f9a6506
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 1.7.2020 do 9.8.2026 

I.CA Time Stamping Authority TSU 3 07/2020; SN: 11686200 (00b25138 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 7faf3887452e41c07b011f915dd4d198c1df02b989f0f7a55f88c38cc6863a84
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 1.7.2020 do 9.8.2026 

I.CA Time Stamping Authority TSU 4 07/2020; SN: 11686201 (00b25139 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 7c7a03db61c4ff243d641aa63a8365f48c5233f4441876b31f021dcd9cb84c8b
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 1.7.2020 do 9.8.2026 

I.CA Time Stamping Authority TSU 1 08/2019; SN: 11555516 (00b052bc HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 43751407ec07ce9f5a091507a0cdef1c08091f8e04eda3d4b1cb85e231fb211f
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 19.8.2019 do 26.9.2025

I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019; SN: 11555526 (00b052c6 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 3160f1a9ba293c529e02e03cd1667ad16586645b2e0575d521ac84914a5e9236
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 19.8.2019 do 26.9.2025 

I.CA Time Stamping Authority TSU 3 08/2019; SN: 11555528 (00b052c8 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 212b344c22cfff037ed7bd99440dc22ded9eee8844b4dac0881b829daba83837
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 19.8.2019 do 26.9.2025 

I.CA Time Stamping Authority TSU 4 08/2019; SN: 11555527 (00b052c7 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: ed765bc3db1b00bcb6be19451f38a6ec1c32d9637b416ab3e60a2ad4d4ab3699
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 19.8.2019 do 26.9.2025 

I.CA Time Stamping Authority TSU 1 09/2018; SN: 11436984 (00ae83b8 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 4ff92a7d5d76d6409063bac3fe265b34f2da17af7e7d485d949850d9bd51a9bd
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 26.9.2018 do 3.11.2024

I.CA Time Stamping Authority TSU 2 09/2018; SN: 11437014 (00ae83d6 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: cdb947b79dcbb7b82b436c14fcaf9304c2cf3e97f7d6db71576bf6f23f3d9b45
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 26.9.2018 do 3.11.2024

I.CA Time Stamping Authority TSU 4 09/2018; SN: 11437015 (00ae83d7 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 328281ae8713b81733787f96c7a0c3675c01de35d27f3197255b2b457680e796
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 26.9.2018 do 3.11.2024

I.CA Time Stamping Authority TSU 1 08/2017; SN: 11277870 (00ac162e HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 03618951f0741c8942869844a0329702618402ed5426ab6d666cae8a035247de
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 28.8.2017 do 6.10.2023

I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2017; SN: 11278282 (00ac17ca HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 2b0d8d34c79dbbb15f58e54b5fc5d2e127e3182961f4242fd50e0522c4d3ff8c
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 29.8.2017 do 7.10.2023

I.CA Time Stamping Authority TSU 3 07/2018; SN: 11407963 (00ae125b HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 9f9c4dc29b1bf225c2fa5ea3b14adf1a56311a709c1a317a11e4494423ff6493
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 24.7.2018 do 31.8.2024

I.CA Time Stamping Authority TSS/TSU 4 02/2017; SN: 11214864 (00ab2010 HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 873e5700d4a84fc0f940db0ebb6c16f7b4f65577a6b907468440ff90e803a992
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 3.2.2017 do 14.3.2023
Doba používania: od 12.4.2017

I.CA Time Stamping Authority TSS/TSU 6 09/2016; SN: 11163691 (00aa582b HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 658d08bb3bfce191aea27d4cc5356ccb68f18576464d2864fe31a75ead3fedef
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 15.9.2016 do 24.10.2022 

I.CA Time Stamping Authority TSS/TSU 4 12/2015; SN: 11083035 (00a91d1b HEX)


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: aea7b3c187fcbdc01de4ae35be62b6cd15b62d84ba00cd7258ab10d91b1b1fb0
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 8.12.2015 do 15.1.2022

I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 1, 11/2013; SN: 00a5dce7 HEX


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 6a630d5cf0788cd3a6c050ad01f39acae6e9ddd3c150017f2d7fc4b01df76a09
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 6.11.2013 do 6.11.2018
Doba používania: od 19.12.2013

I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 2, 11/2013; SN: 00a5dce8 HEX


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 449cf7b17692a60893c14d25ea1613bf2fb9c013bd2f0c4a64143eea794a1d0a 
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 6.11.2013 do 6.11.2018

I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 3, 11/2013; SN: 00a5dce9 HEX


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 578a394e88545eec1633742d91dea47a072232d09f5c03a23335975155110caf
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 6.11.2013 do 6.11.2018

I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 4, 11/2013; SN: 00a5dcea HEX

Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 640fe04fa8d95df13c64340e89a6b23b6ed8d04d3318e3852359ce8935864d20
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 6.11.2013 do 6.11.2018

I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 1, 12/2011; SN: 00a30b8f HEX


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 2ca5ed9f166bd8e2ad3dc94317aac1fcd32c8f49ce8a9572a40df39d7f2fcfe6
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 21.12.2011 do 21.12.2016 

I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 2, 12/2011; SN: 00a30b90 HEX


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 9fb5f319fe4b7dcdba5183f79e2b125a2651033d9a090684828b4f4ff5f83f20
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 21.12.2011 do 21.12.2016

I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 3, 12/2011; SN: 00a30b91 HEX


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 65d3a16f34e05ed6141336d48909fe36d661410098194304c762bc82ecc01f63
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 21.12.2011 do 21.12.2016

I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 1, 12/2009 (TSA1); SN: 00a0794c HEX


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: d3fd94ce11b8bec7e7b08fc065d5133a1207e84d4e69a507059421c72e80c3fc
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 21.12.2009 do 21.12.2014 

I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 2, 12/2019 (TSA2); SN: 00a0794d HEX


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 2b9710ecc9e75bfa73ab355c18fbc95873a56640614da4aa12a521f99e1b3ee3
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 21.12.2009 do 21.12.2014

I.CA - Time Stamping Authority, TSS/TSU 3, 12/2009 (TSA3); SN: 00a0794e HEX


Odtlačok SHA-256 (formát DER)*: 7d5513da0e920825886b5d3cf4c38196a52c9941033bfd1307e483a340bd45ba
Dĺžka kryptografického kľúča pre algoritmus RSA: 2048 bitov
Doba platnosti: od 21.12.2009 do 21.12.2014 

Certifikáty I.CA - TSA SHA-1

Time Stamping Authority; SN: 009aedd2 HEX


Fingerprint SHA-1: 31:c5:46:14:31:b6:f0:1d:ed:a4:a5:6c:ce:4d:e5:ef:ff:93:2f:00
Doba platnosti: od 20.11.2007 do 20.11.2012

Time Stamping Authority; SN: 009ad44a HEX


Fingerprint SHA-1: 0b:f6:bc:28:7e:42:13:28:0c:79:db:29:c3:dc:84:9d:9f:c8:fc:ce
Fingerprint MD5: 0758724a31b8f8733f23101d2d25927f
Doba platnosti: od 4.10.2007 do 4.10.2012

I.CA - Time Stamping Authority; SN: 009a36cc HEX


Fingerprint SHA-1: 9e:fd:b4:96:df:7a:9f:02:03:70:11:9f:9e:1c:83:98:7d:e9:f4:6c
Fingerprint MD5: 12:b7:13:2c:a6:53:63:13:e6:56:ee:c4:d3:15:74:3d
Doba platnosti: od 1.2.2006 do 1.2.2011

I.CA Time Stamping Authority; SN: 095412 HEX


Fingerprint SHA-1: 0A:B8:57:E7:4B:6D:7F:D3:5F:71:6C:A1:11:D4:81:63:50:A6:1D:25
Doba platnosti: od 27.5.2004 do 27.2.2007

Registračné autority


 
separator
separator