Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Legislatíva > Správy pre používateľa

Správy pre používateľa elektronickeho podpisu


V súlade s požiadavkami platnej legislatívy sú ďalej uvedené „Správy pre používateľa“. 

Audítorské správy

 I.CA Root CA/RSA - 05/2017 - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP

 I.CA Root CA/RSA - 12/2017 - EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/RSA - 05/2018 Qualifying Attestation Letter - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/RSA - 05/2018 Audit Statement Report - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/RSA - 05/2019 Qualifying Attestation Letter - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/RSA - 05/2019 Audit Statement Report - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/RSA - 05/2020 Qualifying Attestation Letter - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/RSA - 05/2020 Audit Statement Report - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/ECC - 05/2020 Qualifying Attestation Letter  - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+

 I.CA Root CA/ECC - 05/2020 Audit Statement Report - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+

 I.CA Root CA/RSA - 05/2021 Qualifying Attestation Letter - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/RSA - 05/2021 Audit Statement Report - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/ECC - 05/2021 Qualifying Attestation Letter  - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+

 I.CA Root CA/ECC - 05/2021 Audit Statement Report - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+

 I.CA Root CA/RSA - 05/2022 Qualifying Attestation Letter - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/RSA - 05/2022 Audit Statement Report - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+, DVCP, OVCP, EVCP, QCP-w legal person

 I.CA Root CA/ECC - 05/2022 Qualifying Attestation Letter  - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+

 I.CA Root CA/ECC - 05/2022 Audit Statement Report - QCP-n, QCP-n-qscd, QCP-l, QCP-l-qscd, NCP, NCP+


Zdroje použité pri overovaní právnej existencie organizácie v EV-SSL / QWAC certifikátoch

 Zoznam zdrojů použitých pre overovaní právnej existencie organizácie pre EV-SSL/QWAC

Registračné autority


 
separator
separator