Skip Navigation Links > Produkty a služby > Elektronické časové pečiatky


Spoločnosť První certifikační autorita (I. CA), je akreditovaným poskytovateľom elektronických časových pečiatok v Českej republike a v Slovenskej republike od roku 2006, kedy sa stala prvým akreditovaným orgánom pre poskytovanie tejto služby. V súčasnej dobe dodáva časové pečiatky viac ako 550 klientom, medzi významné patria: .

Elektronické časové pečiatky I. CA sa vydávajú podľa záväzného dokumentu Politika vydávania časových pečiatok a ďalej v súlade s právnymi predpismi ČR a SR a príslušnými technickými štandardmi .

Časová pečiatka potvrdzuje existenciu dokumentu v určitom čase. Pripája sa teda k dokumentom ako dôkaz, že v danom čase a v danej podobe existovali. Spojenie nespochybniteľného časového údaja a konkrétnych dát je nepostrádateľné najmä na účely ich spätného overenia .

V oblasti vydávania kvalifikovaných časových pečiatok I.CA poskytuje tieto služby:

Elektronické časové pečiatky
Archívne elektronické časové pečiatky

 

Okrem vlastného vydávania časových pečiatok, I. CA zaisťuje nasledujúce činnosti a služby:

  • Poskytnutie prístupu k testovacej časovej autorite  
    • Súčinnosť v priebehu testovacej a overovacej prevádzky, odstraňovanie problémov

  • Spolupráca v oblasti vývoja či integrácie softvérového vybavenia pre vytvorenie žiadosti o časovú pečiatku a pri komunikácii s časovou autoritou

  • Súčinnosť s dodávateľom riešenia (na vyžiadanie)

  • Súčinnosť pri update a upgrade softvéru časovej autority

  • Podpora a hotline

Ako sa stať klientom časovej autority I. CA?  

Časové pečiatky I.CA sú plne funkčné a otestované v mnohých aplikáciách a informačných systémoch, napr. Adobe Acrobat, Adobe LiveCycle, Adobe Pro, DigiSeal Office, PDF-Xchange, JSignPDF, podepsatPdf (TOPSPIN), LongTermValidator, informačný systém dátových schránok, systémy elektronického bankovníctva, spisové služby, e-fakturácia, e-podateľne, dôveryhodné úložisko (archívy), bankové riešenia, IS v oblasti justície a advokácie atď. Vo všetkých týchto aplikáciách a systémoch je potrebné vykonať konkrétne nastavenia pre spojenie s časovou autoritou.
 

Registračné autority

v

Novinky

27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu