Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Moje služby

Moje služby


Pre klientov, ktorí využívajú služby I.CA na základe uzatvorenej zmluvy, ponúkame nasledujúce webové služby, umožňujúce ich jednoduchú správu.
  • Správa osobného certifikátu je určená pre držiteľov certifikátu, ktorému umožňuje zobraziť chronologický prehľad vydaných certifikátov. Ďalej je tu možnosť požiadať o následný certifikát, alebo aktualizovať kontaktné údaje, ktoré I.CA eviduje pre potreby komunikácie so svojimi klientmi.
  • Zneplatnenie certifikátu je on-line služba umožňujúca predčasné ukončenie platnosti Vášho certifikátu. Dôvodom môže byť strata PC, čipovej karty, podozrenie na zneužitie a ďalšie. Zneplatnenie certifikátu je nevratný krok.
  • Prehľad odobratých on-line služieb umožňuje získať štatistiku používaných služieb ako sú časové pečiatky, overovanie platnosti elektronického podpisu, RemoteSeal a ďalšie. 
  • Správa certifikátov pre oprávnených zástupcov zmluvných klientov je určená pre zmluvných partnerov, ktorí spravujú certifikáty svojich zamestnancov, prípadne svojich projektov. Umožňuje zobraziť ich prehľad a komfortnú správu.

Prístup k jednotlivým službám je autentizovaný, použite certifikát I.CA, ktorý máte uvedený v príslušnej zmluve.

Registračné autority


 
separator
separator