Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Služby > Služby a školenia

Konzultácie a školenia


I.CA zaisťuje pre svojich klientov školenia v oblasti PKI (Public key infrastructure) v požadovanom rozsahu. Medzi najčastejšie vzdelávacie programy patrí školenie na tému používanie certifikátov a bezpečná komunikácia, právne aspekty elektronického podpisu, konfigurácia poštových klientov a ďalších aplikácií, konfigurácie serverov.

Pre potreby klientov, ktorí pripravujú implementáciu PKI do vlastných riešení alebo pracujú na ich úprave, I.CA ponúka odborné konzultácie.

Registračné autority

v

 
separator
separator