Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > produkty > Komponenty pre EP > Komponenty LTA

Komponenty LTA

Ponúkané riešenie je založené na použití komponentov LTA, ktoré zaisťujú tvorbu archívnych formátov elektronických podpisov, a to v nasledujúcich formátoch:

 • PAdES B-LTA (PDF dokumenty)
 • CAdES B-LTA (ostatné typy dokumentov)

Uchovávanie elektronických podpisov v platnosti po stanovenú dobu je v prípade použitia komponent LTA vlastnosťou elektronického dokumentu a nie úložiska, v ktorom sú elektronické dokumenty uložené. To je zásadná výhoda ponúkaného riešenia.

Elektronický podpis dokumentu v súlade s eIDAS

Komponenty LTA a technológie sú pripravené na prípadné modifikácie z dôvodu zmien technických noriem a legislatívy, ktoré môžu v priebehu životného cyklu dokumentu nastať. Stále však zachovávajú platnosť elektronického podpisu podľa pôvodnej legislatívy v čase vzniku a podpísania dokumentu.

Pre implementáciu ponúkaného riešenia je potrebné, aby si klient zabezpečil:

 • DMS alebo iné dátové úložisko,
 • aplikačný server, na ktorý sa implementujú komponenty LTA.

Komponenty LTA zajistí:

 • vyhodnotenie primárneho štatútu elektronického dokumentu opatreného elektronickým podpisom alebo podpismi a posúdi, či je dokument vhodný na archiváciu,
 • kontrolu platnosti všetkých kvalifikovaných certifikátov voči dôveryhodnému času, napríklad z vloženého kvalifikovanej časovej pečiatky alebo online podľa príslušného zoznamu zrušených certifikátov tzv. CRL,
 • doplnenie kvalifikovanej časovej pečiatky v prípade, že ju dokument neobsahuje (pozn .: u dokumentov vo formáte PDF postačí doplniť pečiatku k poslednému z podpisov, u ostatných typov dokumentov potom ku každému elektronickému podpisu v dokumente)
 • doplnenie validačných dát (ak sú dostupné),
  • CRL alebo OCSP status,
  • certifikáty pre zostavenie certifikačnej cesty,
  • certifikáty časových autorít, vydávajúcich časové pečiatky,
 • stanovenie následného času "ošetrenia" elektronického dokumentu, napojenie na DMS alebo iné dátové úložisko klienta.

Výsledný archívne formát elektronického podpisu PAdES B-LTA


Registračné autority

v

 
separator
separator