Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Môže pomôcť > Často kladené otázky > Následný certifikát

Následný certifikát

21 a 7 dní pred ukončením platnosti súčasného certifikátu, odosielame na e-mail uvedený v certifikáte upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti Vášho certifikátu. Obsahom tohto e-mailu je URL odkaz, ktorý Vám umožní elektronicky požiadať o následný certifikát. Pomocou tohto odkazu vytvoríte žiadosť o následný certifikát, ktorý je automaticky zaslaný do nášho systému.

O následný certifikát je tiež možné požiadať prostredníctvom klientskej aplikácie pre správu Vášho certifikátu. Webová službu pre správu osobného certifikátu.

Pre podanie žiadosti o následný certifikát elektronickou cestou, musíte disponovať platným certifikátom, ktorým je podpísaná žiadosť pri jeho odoslaní na certifikačnú autoritu. Certifikačná autorita týmto overí žiadateľa o následný certifikát a vykoná kontrolu naplnenia položiek certifikátu.

Následný certifikát s daňovým dokladom je systémom zaslaný na Váš e-mail po zaplatení proforma faktúry, ktorá je zasielaná certifikačnou autoritou po spracovaní žiadosti o následný certifikát. K automatickému odoslaniu certifikátu dôjde v momente pripísania platby v prospech nášho účtu. V e-mailovej správe je aj návod na inštaláciu následného certifikátu do PC alebo na čipovú kartu.

Užívateľské príručky:

Užívateľská príručka pre Internet Explorer
Užívateľská príručka pre Mozilla Firefox
Užívateľská príručka pre Opera
Užívateľská príručka pre Google Chrome 
Užívateľská príručka pre Edge 

Registračné autority


 
separator
separator