Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 

Prehľad položiek žiadosti a opis ich naplnenia (QWAC, PSD2) 

 • Licenčné číslo PSD2 (povinné) * = identifikátor musí byť v súlade s požiadavkami daného národného registrátora.
 • Všeobecné meno (CN) (povinné) = DNS názov servera, zároveň uvedený aj do subjectAlternativeName (príklad - www.ica.cz).

  Požiadavky na doménu:
  Vydávané sú certifikáty pre všetky typy domén okrem nových gTLD (.company, .bike, .movie, .club pod.). V žiadosti môže byť iba jedna doména druhého rádu (napr. Ica.cz) a až deväť ďalších názvov dnsName (subdomén / serverov - www.ica.cz, neco1.ica.cz, neco2.ica.cz). V položkách žiadosti ďalej nesmie byť IP adresa a doména sa zástupnými znakmi, tzv. Wildcard doména, napr. * .Ica.cz

 • domainComponent (DC) (voliteľné) * = ak bude uvedené, musia byť obsiahnuté všetky časti DNS názvu z CN (príklad - DC = ica, DC = sk).
 • organizationName (O) (povinné) = názov organizácie alebo ochranná známka subjektu overiteľná dôveryhodným spôsobom (napr. na webe justice.cz).
 • serialNumber (IČ) (povinné) = identifikačné číslo organizácie alebo subjektu overiteľné dôveryhodným spôsobom (napr. na webe or.justice.cz).
 • businessCategory (povinné) = typ organizácie (napr. Private Organization) alebo subjektu overiteľné dôveryhodným spôsobom (napr. na webe or.justice.cz).
 • Organization unit (OU) (voliteľné) * = organizačná jednotka
 • CountryName (C) (povinné) = kód krajiny, v ktorom sídli organizácia alebo subjekt overiteľné dôveryhodným spôsobom (napr. na webe or.justice.cz). Teraz len CZ.
 • StateorProvinceName (S) (povinné) = kraj zeme, v ktorom sídli organizácia alebo subjekt overiteľné dôveryhodným spôsobom (napr. na webe or.justice.cz). Teraz len CZ.
 • Locality (L) (povinné) = mesto, v ktorom sídli organizácia alebo subjekt overiteľné dôveryhodným spôsobom (napr. na webe or.justice.cz).
 • streetAddress (STREET) (nepovinné) = ulice subjektu.
 • PostalCode (nepovinné) = PSČ subjektu.
 • organizationIdentifier ** = naplnenie registračného čísla PSP (PSDcc-AAA-11111111), kde cc je countryCode, AAA skrátený názov registrátora a 11111111 číslo licencie. Alebo uviesť IČ / DIČ vo formáte NTRcc-11111111 / VATcc-11111111.
 • jurisdictionCountryName ** = kód štátu, v ktorom je subjekt registrovaný
 • Rozšírenie subjectAlternativeName pre QWAC:

  dnsName (povinné) = aspoň jedna položka, prvá položka musí byť zhodná s CN, maximálne jedna doména 2. rádu (príklad dnsName = www.ica.cz, dnsName = ica.cz, dnsName = mail.ica.cz).

* Platí len pre PSD2

** platí len pre QWAC


Registračné autority


 
separator
separator