Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links > Podpora > Môže pomôcť > Návody > Záloha certifikátu

Záloha certifikátu

Všetky typy certifikátov ponúkaných I. CA sa sú tvorené niekoľkými časťami:

  • súkromný kľúč (aj privátny kľúč, alebo dáta pre tvorbu elektronického podpisu),
  • verejný kľúč (tiež dáta pre overenie elektronického podpisu), spravidla je súčasťou certifikátu,
  • samotný certifikát.
Po vytvorení elektronickej žiadosti o vydaní certifikátu vzniká pár kľúčov - privátny a verejný kľúč. Doporučujeme Vám vytvoriť zálohu tohoto privátneho kľúča, aby po vydaní príslušného certifikátu nenastali problémy s jeho používaním.

Postup pre vytvorenie zálohy privátneho kľúča podľa operačného systému PC:

 OS Windows 7
 OS Windows 8
 OS Windows 10


Po vydaní certifikátu už máte k dispozícii všetky jeho časti (privátny kľúč, certifikát s verejným kľúčom). V prípade, že používate len PC, doporučujeme vytvoriť zálohu certifikátu s príslušnými kľúčmi. Táto záloha slúži na potreby obnovy v prípade havárií, alebo na potreby prenosu na iné zariadenie.

Zálohu privátneho kľúča (export) je možné vykonať len za predpokladu, že bol označený ako exportovateľný.

Ak používate hardwarové riešenie, ako je čipová karta alebo USB token, privátny kľúč je umiestnený na tomto médiu a zálohu nie je potrebné vykonať.

Postup pre vytvorenie zálohy certifikátu podľa operačného systému PC:

 OS Windows 7
 OS Windows 8
 OS Windows 10
OS Windows Server 2003/2008/2008 R2 - Technologický (komerčný serverový) certifikát

Registračné autority


 
separator
separator