Skip Navigation Links > O nás > Rychlé odkazy > Kořenové certifikáty I.CA > CA pro komerční služby

SHA-2

Kryptografický algoritmus: SHA-256
Délka kryptografického klíče pro algoritmus RSA: 2048 bitů
Doba platnosti: od 1.9.2009 do 1.9.2019

Odkaz ZIP Algoritmus otisku: otisk*
 DER
1070 byte
Download ZIP file SHA-256: 6468bf8cf3cf688ebb2a6841bd70e97b5229b49df8690d7b74193e9ce3886141
SHA-1: 90dece77f8c825340e62ebd635e1be20cf7327dd
MD-5: 86ef8e319d9f8569a2a41a127168ba1b
PEM
1509 byte
Download ZIP file SHA-256:
7449a917e246e5c336493d1eb877b95dee77c79666ff9ada1e3b5acea27a7bce
SHA-1: 6472504137dd8cbb76a636382ac640225df1ff91
MD-5: c4bfa8052e15719e24e1b5cca623103d
TXT
3301 byte
Download ZIP file SHA-256: 701a78e0667442ba6d0d19702a0981fcfaa272a4dc3722305daa0a8f286c1697
SHA-1: 4e73ea0c1671fd1bfc25a5c380e5ec3fbb25b34a
MD-5: 154fc80cb6ca05b0761d4e0a919658ad
CMF
1336 byte
Download ZIP file SHA-256: 0aa67e521ef20a4f2db1a496da46c8512dc0ca4350e19f8d00bc37830a45b396
SHA-1: 2a942921ac605bfa58e3db62f9cd45e9708e3b56
MD-5: c0f2cc806c6b51b439402ebc02d49e3b


SHA-1

Doba platnosti: od 1.4.2008 do 1.4.2018

Odkaz ZIP Algoritmus otisku: otisk*
 DER
Download ZIP file SHA-256:
77a03f69e4f3955589acaca06f6773a0d98d16dea05c6d94ee3ef6fb2beb7605
SHA-1: ab16dd144ecdc0fc4baab62ecf0408896fde52b7
MD-5: 0468e9247e41ced76c441630703dddb9
PEM
Download ZIP file SHA-256:
66a778c9be4ebc0ba6448781c35afa6743615200ed7cba618be08219ab34c4e0
SHA-1: c4cde7dba944dd493e71dab520a2db8577f355a9
MD-5: 27ebd43c9f7847d19f77a7c55b2d6a46
TXT
Download ZIP file SHA-256:
7e807167baa94c496aa4c71a0c5c6618ba2d3069e72e4db38a7310b5b245ef63
SHA-1: c28e6830da74878e24d4668af63d38811fe6b0cb
MD-5: 0b329da984de6e28d75107eaca836508
EDI
Download ZIP file SHA-256:
32d27d5eba9646cfb56dff363e27d80539fc7705d39de29f9327883a0c7bfe60
SHA-1: 65494a1014d9382222880512f432696b2ca5550f
MD-5: a48e792691f7cb2f896d7cc35a5594b2
 CMF
Download ZIP file SHA-256: 
d92c91de3eb4ecaae62117ec16e242c8e21a06e8ee42a1f26b6dbe5ea64748dd
SHA-1: dc5d56ab59bf269d2349418d0848033405ea5db6
MD-5: bb222514a3d7773f4af3c5edb5126cb8

Doba platnosti: od 1.3.2004 do 1.3.2010

Odkaz ZIP Algoritmus otisku: otisk*
 DER
Download ZIP file SHA-256: 
dba1932f4c26ee9ecfc8e5e1907c73e64a7d04d5687c6f848977005086c6ce96 
SHA-1: a96336c7fd9de85748948d1642553b039ed68036
MD-5: 544e6c40023baf3e3d14771eadaa240c
 PEM
Download ZIP file SHA-256: c98effe7b668dc1bf80a32c3ce3ee155b599f88102d3bbf5f07c51f0b3a82d5e
SHA-1: e102042e8f37bb14da8829f070b3341137c24cfc
MD-5: 165e70f3646765e732b5f6f6ef266be4
TXT
Download ZIP file SHA-256: 
bca444f98f89a200cfde36844f534b717c7398f02e5a04aef4d2aa2b03bc79f0
SHA-1: ca8415a543d0b81227c780ab721a810bf2a05c6b
MD-5: d5369c63e13a92adaa17a87655fef9fa
EDI
Download ZIP file SHA-256: 6496fd90508e2021f84bff08235426c7afd72a44a0bee27e9583d57f37d21cf4
SHA-1: 8b98eb93f9c1ed2808f0045372f8c10e4cc64e81
MD-5: f8e3c5cc81d554156fddb5d220adf779


* Otisky jsou počítány z obsahu celého souboru.

Registrační autority

v

Novinky

14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde
25. 4. 2019 Konference eIdentita
Více zde
27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
Více zde