Skip Navigation Links > Produkty a služby > Elektronická časová razítka


Společnost První certifikační autorita (dále I.CA), je akreditovaným poskytovatelem elektronických časových razítek v České republice a ve Slovenské republice od roku 2006, kdy se stala prvním akreditovaným subjektem pro poskytování této služby. V současné době dodává elektronická časová razítka pro více jak 550 klientů, mezi významné klienty patří .

Elektronická časová razítka I.CA jsou vydávána dle závazného dokumentu Politika vydávání časových razítek a dále v souladu se všemi aktuálně platnými právními předpisy ČR a SR a relevantními technickými standardy .

Časové razítko potvrzuje existenci dokumentu/souboru v určitém čase. Připojuje se tedy k dokumentům jako důkaz, že v daném čase a v dané podobě existovaly. Spojení nezpochybnitelného časového údaje a konkrétních dat je nepostradatelné zejména pro účely jejich zpětného ověření. Časové razítko lze připojit též k elektronickému podpisu. 

V oblasti vydávání elektronických časových razítek I.CA poskytuje tyto služby:

Elektronická časová razítka
Archivní elektronická časová razítka

 

Kromě vlastního vydávání časových razítek, I.CA zajišťuje následující činnosti a služby:

  • Poskytnutí přístupu k testovací časové autoritě 
    • Součinnost v průběhu testovacího a ověřovacího provozu, odstraňování problémů
  • Spolupráce v oblasti vývoje či integraci softwarového vybavení pro vytvoření žádosti o časové razítko a při komunikaci s časovou autoritou
  • Součinnost s dodavatelem (integrátorem) řešení (na vyžádání)
  • Součinnost při update a upgrade softwaru časové autority
  • Podpora a hotline

Jak se stát klientem kvalifikované časové autority I.CA?

Postup pro využívání služeb časové autority I.CA naleznete zde .

Možnosti odběru časových razítek

  • Odběr s paušální platbou za odebraná časová razítka – vhodné pro zákazníky s měsíčním odběrem nad 5.000 razítek. Platba je vždy uskutečňována za odebraná časová razítka v určitém objemovém pásmu za konkrétní období.
  • Balíčky komplexních služeb – pro zákazníky, kteří potřebují řešit kompletní elektronickou komunikaci, služba zahrnuje vždy startovací počet 100 ks časových razítek s možností dalšího dokoupení, kvalifikovaný a komerční certifikát, hardware (čipová karta a čtečka čipových karet) a licenci aplikace pro tvorbu a ověření elektronického podpisu I.CA Secom.
  • Alternativním způsobem pro zákazníky s předpokládaným nižším odběrem časových razítek (jednotky až stovky ks), je možné nabídnout konkrétní balíček časových razítek. Jedná se o předplacenou službu stanoveného počtu razítek. Doba pro vyčerpání předplaceného balíčku razítek je maximálně 3 roky od provedené úhrady (připsání částky ve prospěch našeho účtu).

Využití elektronických časových razítek:

Elektronická časová razítka I.CA jsou plně funkční  a otestována v mnoha aplikacích a informačních systémech, např. I.CA Secom, Adobe Acrobat, Adobe LiveCycle, Adobe Pro, DigiSeal Office, PDF-Xchange, JSignPDF, podepsatPdf (TOPSPIN), LongTermValidator, informační systém datových schránek (ISDS), systémy elektronického bankovnictví, spisové služby, e-fakturace, e-podatelny, důvěryhodná úložiště (archívy), bankovní řešení, IS v oblasti justice a advokacie atd. Ve všech těchto aplikacích a systémech je potřeba vždy provést aktuální nastavení pro spojení s časovou autoritou I.CA.

Registrační autority

v

Novinky

14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde
25. 4. 2019 Konference eIdentita
Více zde
27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
Více zde