CA pro kvalifikované služby

Certifikát podřízené CA 2qca19_ecc vydávající kvalifikované certifikáty

(CN = I.CA Qualified 2 CA/ECC 06/2019 sn:  100001033/0x5f5e509)

OdkazZIPAlgoritmus otisku: otisk*
 DER

SHA-256: b7fac27aa688e9736cb63bbb0c8aa40175f6a3ea6e2514d734311dcac9b5a545
SHA-1: a9ae09209accfe27dff693d5f28cdcbda752fa7f
MD-5: ad3142ae03e07b9492543a0fb4162a96 

 PEM

SHA-256: 090760721d7440e29a8eb734acde4f2b049f0db928c9158d9a0c202dcde71891
SHA-1: 3bf2a506a651bc22df9bc31f2eb06bef5a0beb3f
MD-5: f1af4f874fede37793763021d76ec45e 

 TXT

SHA-256: a0a3385948755c987aa55aced80993fb52752d8d35837143e89b65228f1e3e1d
SHA-1: b5ef2cb73988a69308adf1e6c65a4ec6c1f8bc1a
MD-5: 0d249dbab53517b6a6a4b5fdcc19ae7a 

Certifikát podřízené CA pro vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek (QWAC)

Certifikát podřízené CA (CN = I.CA SSL EV CA/RSA 10/2017 sn:  100001022/0x5f5e4fe)

OdkazZIPAlgoritmus otisku: otisk*
 DER

SHA-256: 
75f5c8db96b8e2148a6a958a478311f05c758fb7d96d5b8bc04e5b9d359c3b09
SHA-1: 71f0659e2b5af31073055ffa62bc6392e881ec8c
MD-5: 4578a4e2dcea092cb1fa6bdb937a1669

 PEM

SHA-256: 
020ca1f0ab8ff8905045216c9aebe9c5876038587431607e88f4602a32c42192
SHA-1: 62f460ef21d8dd62db3c908e5f948d18ac21cfb0
MD-5: 29fc9d46ad9546a0cda4a7913bcafc40

 TXT

SHA-256: 
6c462a221fb922dc9ef9566b8992e58ac0f45f667ae65aa9f0a2340d59e94112
SHA-1: 6c360377aee5567cc834063dfb7e9d3dce179831
MD-5: ef56b7b6701636bdbb892dc52b804548

 CMF

 SHA-256: 
07d262fdcfb896ea73cc12dbee0f3c36434be35e19769eaeea019d63972ec76b
SHA-1: 1a68aab35016bfc917df063cf8510206e3e03076
MD-5: e94598bbc904458ca70f87afabc8aef0

Certifikát podřízené CA pro služby kvalifikovaných elektronických časových razítek TSA2

Systémový certifikát podřízené CA I.CA (sn: 100001012 /0x5f5e4f4)

OdkazZIPAlgoritmus otisku: otisk*
 DER

SHA-256: 
4ab8bc6061743e0980bfd121370a88c511c4f29eb4bc089765886b64c791f768
SHA-1: 979fea1d3b2205cba1f3857cc11ad399e67d79bf
MD-5: dba0a21fb4fcce2f292d01aec65f97e2

 PEM

SHA-256: 
8956eb3e619cff6ebd3573b572668c36befcc2dddee5f8044b0186df06a84afc
SHA-1: d57143dcf30b279b29fe2f4eda447e65746396e4
MD-5: af0e10ad9fbe2f7722341f7ccaa32c73

 TXT

SHA-256: 
1c791ad521e79f585caa11110802155f47152c38de3ad97da6402e20a89ac7d9
SHA-1: 49c50440b974dbc5af2138f67af650c9f39e2028
MD-5: 27fd4a1e124aede5dc5b6b98c992fab6

Certifikát podřízené CA pro vydávání kvalifikovaných certifikátů

Kvalifikovaný systémový certifikát podřízené QCA (CN = I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016 sn:  100001006/0x5f5e4ee)

OdkazZIPAlgoritmus otisku: otisk*
 DER

SHA-256: 
076abc2269327eef500a0c57527262bac831f9d2df4ef2d439e74ce17036aa3a
SHA-1: eda1dcd6030968dd5f41d606567241cb80dd3ab1
MD-5: 0304f43105c2a5c721d7310b86bb4c2a

 PEM

SHA-256: 
c220a05971bdcdadd1ce6fbb2a2515e4c902445e3c06e45cd4dee5425be13c1b
SHA-1: a43dbc890df641a042aa88fe1342af9f2b5a2d88
MD-5: 753bc2be85b970366da3b07391baaf28

 TXT

SHA-256: 
ba54341a33b94fc30a53e3eef3004f2ab0ce4e6cfe0c614703fa7f29c4d180c8
SHA-1: ed508eacaa0778d2825fef7f9c8fe52123c5cfc4
MD-5: c62857630671cce4059ec22e6c227029

 CMF

 SHA-256: 
b9a6d64adc876c8b0324a3c414fda1e6138a5cd79afe7f517a0244fccbae636d
SHA-1: 0a49431c093472f83813f5eec2bfe4456db51404
MD-5: 03e760c95855451fa647881516ecf152

Certifikát podřízené CA pro služby časových razítek a pro vydávání kvalifikovaných certifikátů SK

Kvalifikovaný systémový certifikát podřízené QCA (CN = I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, sn: 100001004/0x5f5e4ec)

Odkaz ZIP Algoritmus otisku: otisk*
 DER

SHA-256: de2ea05839b82dca5283a604c7d8dff947f54695bbb4dafb964840b1e611da7e
SHA-1: b27bc037e4b49bba7ad2b7a541aa22f0e09b8ed1
MD-5: d28fc388ebbb073499c4b2e7db258329

 PEM

SHA-256: 81beeaf279df5c9dd10fe415b3f9186c785b00376abc2177866ee667ebab9b85
SHA-1: d88960367782ce8715acc8f71752b4ba0a095258
MD-5: 6758d060dbf46ef646fbf5223e8ebd8f

 TXT

SHA-256: 52ca25dadaceec9d5e25fcbee31469ffc10c6c6b4056d4e0d8cddc1be375a216
SHA-1: bd37b97131300546e7f9afc6d30830426ca839f1
MD-5: 38644e27a940cc0af929e9bc699c7b5f

 CMF

SHA-256: 3efc81b9b29cfb7435994a9bd93f52c296f9f4ddca1da22404c51b9bead3741b
SHA-1: 65c1001d57279ac29f2385d898bc1d8c10fafe68
MD-5: 6fb2a40a83b3f9fddbca49eda298959c


* Otisky jsou počítány z obsahu celého souboru.

Registrační autority

v

Novinky

2. 10. 2019 Setkání I.CA se zástupci bank - XII. ročník
Více zde
3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde