Skip Navigation Links > Podpora > Návody > Informace pro ÚOZI


V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen "zákon"), je zavedena povinnost pro ÚOZI opatřovat výsledky zeměměřické činnosti (dále jen "dokumenty") zaručeným elektronickým podpisem a elektronickým časovým razítkem.

Definovaný postup se řídí § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona, jejichž příslušná znění jsou konkrétně uvedena níže:

(3) Fyzická osoba s úředním oprávněním je oprávněna používat označení "Úředně oprávněný zeměměřický inženýr".

(4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: "Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.". K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem, jehož obsahem je

a) jméno a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 3,
b) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní správy uvedeného v § 14 odst. 1,
c) rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1.

(5) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě se provádí přiměřeně podle odstavce 4. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě fyzická osoba podepíše uznávaným elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný certifikát, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen a který obsahuje údaje podle odstavce 4 písm. a) až c), a opatří elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.

 

Obecným závazkem spoléhajících se stran je ověření elektronické značky/podpisu vydaného časového razítka. Spoléhající se strana je povinna zejména ověřit platnost elektronické značky/podpisu (která je vydávána s platností 5 let) časového razítka a následně všech certifikátů, vztahujících se k časovému serveru, který tuto elektronickou značku/podpis vytvořil.

I.CA v současné době používá kvalifikovaný certifikát pro podpis časových razítek s platností 6 let, který bude v ročních intervalech obměňován. Tímto služba poskytování kvalifikovaných razítek I.CA splňuje podmínku zákona č. 200/1994 Sb., která je definována v § 16 odst. 5 o době platnosti elektronického časového razítka min. po dobu 5 let. 

Nově tak lze požadovaný čas v době ověření výsledku zeměměřičské činnosti zajistit i prostřednictvím elektronických časových razítek I.CA.

Službu poskytování elektronických časových razítek I.CA si můžete objednat zde

 

Zajištění kvalifikovaného certifikátu I.CA pro ÚOZI v souladu s požadavky zákona

Certifikát musí podle uvedeného zákona obsahovat údaje o ověřovateli, tedy text: „Úředně oprávněný zeměměřický inženýr", rozsah oprávnění: <rozsah>, číslo oprávnění: <číslo>“.

Společnost První certifikační autorita, a.s. připravila pro ÚOZI na základě uvedených skutečností nový generátor žádostí o kvalifikované certifikáty I.CA. Nový generátor umožní do předmětu certifikátu uvést požadované údaje dle zákona. Výsledný vydaný kvalifikovaný certifikát je poté plně ověřitelný.

Příklad naplnění kvalifikovaného certifikátu ÚOZI pro OSVČ:

Postup pro získání kvalifikovaného certifikátu, který je v souladu s požadavky výše uvedeného zákona, naleznete zde . Tuto službu je též možné získat v rámci produktu Twins .


Registrační autority

v

Novinky

14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde
25. 4. 2019 Konference eIdentita
Více zde
27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
Více zde