Spojeni s důvěrou

Spojenie s dôverou

Connected with trust

D. Trust
Certifikačná Autorita a.s.

Spojeni s důvěrou

Spojení s dôverou

Connected with trust

 
Skip Navigation Links


Dnešní elektronická komunikace probíhá ve většině případů cestou, která není zpětně prokazatelná a důvěryhodná. Využití technologie elektronického podpisu umožňuje elektronickou komunikaci zabezpečit z pohledu zajištění:

  • důvěrnosti informací – systém musí zabezpečit, že neautorizované subjekty nebudou mít možnost přístupu k citlivým informacím;
  • integrity informací – systém musí zabezpečit informace proti neautorizované modifikaci;
  • neodmítnutelnosti odpovědnosti – systém musí zabezpečit prevenci proti ztrátě schopnosti přesvědčit třetí nezávislou stranu o přímé odpovědnosti subjektu za odeslání, případně přijetí zprávy.

Tyto prvky je možné zajistit prostřednictvím kryptografických funkcí s využitím elektronických certifikátů. Využití certifikátů pak lze rozdělit do skupiny tzv. komerčních certifikátů, tj. jejich používání je dáno smluvně mezi komunikujícími stranami nebo do skupiny kvalifikovaných certifikátů, kdy je podpora této technologie přímo zakotvena v legislativě.
V případě, že do elektronické komunikace významně zasahuje také hledisko času, je namístě použít také technologii časových razítek vydávaných tzv. časovou autoritou. Také zde existují dvě skupiny služeb, a to časová razítka, jejichž používání je dáno smluvně mezi komunikujícími stranami nebo služby kvalifikovaných časových razítek, kdy je podpora této technologie přímo zakotvena v legislativě.

Tyto služby lze též získat formou komplexních balíčků .

Dále nabízíme službu pro podepisování datových souborů při komunikaci s ČNB (ABO-K) .


I.CA disponuje týmem specialistů a řadou podpůrných komponent, které vám pomohou při budování komplexního řešení využívajícího PKI.

 

Příklady použití

S využitím webového rozhraní lze provozovat řadu autorizovaných služeb pro klienty nebo dodavatele. Také zde lze prostřednictvím certifikátů zajistit bezpečný přístup v několika úrovních, a to anonymní přístup, přístup s certifikátem vydaným I.CA, přístup s konkrétním certifikátem dané osoby.

S využitím technologie elektronického podpisu (PKI) lze realizovat komplexní informační systémy, které tuto technologii používají nejen k zabezpečení externí komunikace, ale také zabezpečení interní komunikace.

  • Elektronická fakturace
  • Objednávání zboží a služeb
  • Uzavírání smluv
  • Přístup k personálním datům
  • Roční vyúčtování, statistiky

Registrační autority

v

 
separator
separator