Služba QVerify představuje nadstavbu pro elektronické spisové služby ale i další systémy, které přijímají a zpracovávají elektronické dokumenty opatřené elektronickým podpisem.

Povinnost ověřovat podpisy přijatých elektronických dokumentů je dána článkem 32 eIDAS a §12 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
Subjekty veřejné moci mají povinnost ověřování definovanou § 4 odst. 4) až 7) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Jedná se o službu kvalifikovanou v souladu s eIDAS  .


Nabízená služba podporuje ověření dokumentu ve standardních a legislativně podporovaných evropských formátech:

 • PAdES B-B, PAdES B-T
 • CAdES B-B (v interní i externí verzi), CAdES B-T
 • XAdES B-B, XAdES B-T

Platnost podpisu je možné ověřovat:

 1. k času zadanému klientem (k času, kdy bylo podání přijato do interního systému klienta; parametr předávaný klientem)
 2. k času přijetí požadavku na ověření v systému I.CA (pokud z nějakého důvodu požadavek na ověření parametr času neobsahuje).


Kompletní ověření je prováděno v prostředí I.CA. Na straně klienta se využívá komponenty I.CA, která zajištuje získání dat (elektronický podpis a další), která jsou nutná pro realizaci ověření. Podepsaný dokument (tj. obsah dokumentu), jehož podpis se ověřuje, nikdy neopustí prostředí klienta.


Výstupem služby je stav ověření s následujícími informacemi:

 • platný/neplatný podpis/nelze ověřit + důvod, proč nelze ověřit nebo proč byl podpis neplatný
 • čas, ke kterému ověření proběhlo
 • zdroj času (parametr zadaný uživatelem, čas obdržení požadavku)
 • data, na základě kterých bylo ověření provedeno (OCSP, CRL)
 • legislativní typ podpisu (kvalifikovaný/uznávaný)
 • zda byl kvalifikovaný certifikát (resp. privátní klíč) generován a uložen na QESigCD
 • výsledek ověření certifikátu
 • hash ověřovaných dat a další informace.

Stav ověření má charakter odpovědi v definované struktuře (xml data), vhodné pro automatizované zpracování. Odpověď je elektronicky podepsána a zasílána automaticky on-line.

Pro více informací kontaktujte verify@ica.cz.Registrační autority

v

Novinky

14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde
25. 4. 2019 Konference eIdentita
Více zde
27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
Více zde