Skip Navigation Links > Produkty a služby > Testování, konzultace a školení > Testování služeb časové autority

Testování služeb časové autority

Pro své potenciální klienty poskytuje I.CA testování služby časové autority zdarma po dobu jednoho měsíce. Následné testování je vždy dle individuální dohody.

Podmínky poskytnutí testovací služby časové autority

Komunikace mezi klientem žádajícím o testovací časové razítko a serverem testovací časové autority probíhá on-line v režimu Žádost ⇔Odpověď.

Také pro účely testování nabízíme klientům zdarma SW pro komunikaci s časovou autoritou:

  • Aplikaci I.CA QTSA pro OS Windows,  návod pro nastavení v testovacím prostředí
  • Sady řádkových/dávkových klientů – platforma C, Java
  • Knihovny DLL (Windows, Unix)
  • Knihovna pro operační systém Linux

Zároveň je možné, po podpisu smlouvy o mlčenlivosti, obdržet vývojovou dokumentaci SDK DSE200 firmy nCipher/Thales k vlastní tvorbě softwarových komponent.

Pro připojení k systému testovací časové autority, resp. pro autentizaci, potřebuje klient testovací komerční certifikát I.CA, nebo je možné využít autentizace statickou IP adresou, či jménem a heslem. Testovací komerční certifikát je vydáván standardně na 1 měsíc.

Postup zajištění autentizačních nástrojů a přístupu do testovací časové autority I.CA

  • Instalace kořenových certifikátů testovací časové autority, pro instalaci můžete využít aplikaci I.CA RootMan_test.
  • Získání testovacího komerčního certifikátu, který je vydán na základě online žádosti . Proces vydání testovacího certifikátu s platností 1 měsíc je automatický, žadateli je zaslán certifikát v zip podobě na e-mail, který při žádosti zadá. Následně musí žadatel zaslat sériové číslo získaného certiifkátu na e-mail tsa@ica.cz. Pro dlouhodobé testování Vám bude po dohodě vydán testovací komerční certifikát s delší dobou platnosti. V tomto případě zašlete požadavek s vygenerovanou žádostí na e-mail tsa@ica.cz, certifikát Vám bude vystaven a zaslán.
  • Autentizace "jménem a heslem", přístupové jméno i heslo je nastavováno na straně I.CA.
  • Pro autentizaci "statickou IP adresou", musí tuto adresu klient sdělit.
  • Zároveň je důležité zaslat I.CA identifikaci firmy (název, IČ, DIČ, sídlo) a kontaktní údaje (jméno, e-mail).
  • Výše uvedené údaje předávejte vždy na e-mail: tsa@ica.cz

Testovací systém je určen pouze pro ověření možnosti vydání časového razítka z více serverů časové autority. Nelze jej standardně používat pro zátěžové testy a dávkové zpracování, tento požadavek je nutno nejprve konzultovat s odpovědnou osobou (tsa@ica.cz). 
  

Registrační autority

v

Novinky

3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde
16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
Více zde