Skip Navigation Links > Produkty a služby > Kvalifikované certifikáty > Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis SR


Získat kvalifikovaný certifikát

 

Kvalifikované certifikáty jsou určeny pro komunikaci občanů s orgány veřejné moci, současně se využívají také pro komerční účely. Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis je možné využít k vytváření elektronického podpisu a jeho ověřování. Jiné využití, jako je například šifrování zpráv, je omezeno legislativou.

Kvalifikovaný certifikát vydávaný I.CA splňuje veškeré požadavky dané zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS). Ve spojení s čipovou kartou řady Starcos a uživatelskou aplikací I.CA SecureStore, které jsou certifikovány jako kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů (QESCD), jej lze používat pro vytváření tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu dle eIDAS.

Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis SK musí být umístěny certifikovaném prostředku pro vytváření elektronických podpisů (QESCD). Pokud jej nemáte, lze objednat zde .

Postupy získání certifikátů a další důležité informace jsou k dispozici v příslušném dokumentu Certifikační politika .


I.CA vydává následující typy kvalifikovaných certifikátů:

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS – OSOBNÍ

 • Je určen pro fyzické osoby, do certifikátu lze naplnit osobní údaje žadatele.
 • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
   • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
   • platného občanského průkazu nebo pasu a dalšího dokladu totožnosti,
   • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .

  KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS – ZAMĚSTNANECKÝ/OSVČ

  • Je určen pro fyzické osoby zaměstnance nebo OSVČ, do certifikátu lze naplnit k údajům žadatele také identifikaci zaměstnavatele, živnosti.
  • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
    • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
    • platného občanského průkazu nebo pasu a dalšího dokladu totožnosti,
    • doložení existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..),
    • potvrzení o zaměstnaneckém poměru,
    • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .

   KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS – PSEUDONYM

   • Je určen pro fyzické osoby, do certifikátu lze naplnit libovolný údaj.
   • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
    • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
    • platného občanského průkazu nebo pasu a dalšího dokladu totožnosti,
    • pokud se v žádosti vyskytuje ověřitelný údaj, je žadatel o certifikát povinen tuto skutečnost v rámci ověřovací procedury na RA doložit,
    • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .


   Tento typ certifikátu je možné získat pouze na níže uvedených registračních autoritách I.CA:

   • Hlavní město Praha - První certifikační autorita, a.s., Praha 9
   • Hlavní město Praha - Úřad městské části Praha 1, Praha 1
   • Jihočeský kraj - DIKA servis s.r.o., České Budějovice
   • Jihomoravský kraj - Hi-Tech Services, spol. s r.o., Brno
   • Kraj Vysočina - Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
   • Královéhradecký kraj - První certifikační autorita, a.s., Hradec Králové
   • Moravskoslezský kraj - Advanced Dynamic s.r.o., Moravská Ostrava a přívoz
   • Plzeňský kraj - LSIT s.r.o., Plzeň

   Registrační autority

   v

   Novinky

   3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
   Více zde
   12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
   Více zde
   16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
   Více zde