Skip Navigation Links

Vydaný certifikát je potrebné nainštalovať do PC, kde bola vytvorená elektronická žiadosť, prípadne do čipovej karty. Pre inštaláciu certifikátu môžete využiť odkaz "Inštalovať certifikát" v e-mailovej správe, ktorá je žiadateľovi po vydaní certifikátu zaslaná alebo použiť certifikát vo formáte DER, ktorý ste dostali na Registračné autorite ICA.

Ak budete certifikát používať mimo služieb štandardizovaných pre OS Windows / Mac v špecializovaných aplikáciách, je potrebné konkrétny certifikát v aplikácii najskôr nastaviť. Tu vždy využívajte príslušných návodov výrobcu aplikácie.Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
6.11.2017 AKCIOVÁ PONUKA - elektronický podpis pre UPVS teraz len za 38 EUR bez DPH!!!
Viac tu