Skip Navigation Links

Pred uplynutím platnosti certifikátu je užívateľ vždy elektronicky informovaný o blížiacom sa konci platnosti a má možnosť požiadať o vydanie ďalšieho, tzv. Následného certifikátu. S využitím doteraz platného certifikátu potom vytvorí elektronickú žiadosť, ktorá je spracovaná certifikačnou autoritou. Následný certifikát obdrží klient po zaplatení poplatku elektronickou cestou tak, ako v prípade prvotného certifikátu.

Celý tento proces prebieha elektronicky a nie je vyžadovaná návšteva pracoviska Registračné autority ICA.
Registračné autority

v

Novinky

16.7.2019 I.CA začala vydávanie certifikátov s využitím kryptografie eliptických kriviek (ECC)
Viac tu
27.3.2019 I.CA sa stala členom OBE QTSP Working Group
Viac tu
12.2.2019 Ukončenie podpory Java v online generátoroch I.CA
Viac tu