Skip Navigation Links > Podpora > Dotazy > Často kladené dotazy

Časté dotazy

Jak ověřit, že váš elektronický podpis není ohrožen odhalenou zranitelností RSA klíčů?

Ministerstvo vnitra doporučuje, aby uživatelé, kteří mají pochybnost o tom, zda jejich „elektronický podpis“ nemůže být ohrožen zranitelností RSA klíčů si mohou ověřit pomocí on-line testu , zda jejich „elektronický podpis“ je ovlivněn objevenou chybou. Jedná se o RSA klíče, které byly vytvořeny prostřednictvím kryptografických knihoven výrobce Infineon Technologies AG (problém eID Slovensko, Estonsko, Rakousko). Ministerstvo vnitra dále doporučuje v případě, kdy výsledek testu ukáže, že RSA klíče uživatele jsou ovlivněny nalezenou chybou, kontaktovat dodavatele prostředku nebo výrobce prostředku, pomocí kterého byly RSA klíče generovány, ohledně dalšího postupu. Doporučuje se dotčený kvalifikovaný certifikát zneplatnit. Informace Ministerstva vnitra je k dispozici zde .

Čipové karty poskytované I.CA jako kvalifikované prostředky pro vytváření elektronického podpisu (QSCD) a které je možné identifikovat prostřednictvím položky OID (QCP-nqscd): 0.4.0.194112.1.2, tj. soukromý klíč je generován a uložen na QSCD v příslušném certifikátu, nejsou výše uvedenou hrozbou ohroženy. Více informací naleznete zde .

Jak požádat o následný certifikát?

Postup pro získání následného certifikátu .

Jak požádat o následný certifikát na kartu advokáta?

Postup pro získání následného certifikátu na kartu advokáta .

Jak zneplatnit certifikát?

Postupy pro zneplatnění certifikátu jsou definovány v certifikační politice I.CA:

  • Předáním žádosti elektronickou cestou – prostřednictvím webového formuláře
  • Elektronicky podepsanou zprávou na adresu revoke@ica.cz
  • Osobním předáním žádosti na RA
  • Listovní zásilkou

Jak odstranit certifikát s privátním klíčem

Postup pro odstranění certifikátu s privátním klíčem .

Mohu používat certifikát na více počítačích?

Ano, certifikát je možné používat na více počítačích. Instalaci certifikátu na PC, kde nebyla vytvořena žádost o certifikát instalujte ze zálohy certifikátu (souboru PFX), postup pro vytvoření zálohy .
Pro přenos certifikátů mezi jednotlivými PC však doporučujeme bezpečné úložiště privátního klíče, tedy certifikát uložený na čipové kartě či USB token.

Co je elektronická značka?

Elektronickou značkou jsou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené. Umožňují identifikaci prostřednictvím systémového certifikátu.
Elektronická značka nachází své využití např. v elektronických podatelnách úřadů, které oznamují odesílateli pošty, že jeho mail byl doručen na příslušnou podatelnu.

Co je uznávaný elektronický podpis?

Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby . Jedná se tedy o námi nabízený kvalifikovaný certifikát obohacený o tzv. identifikátor MPSV (o tento identifikátor můžete bezplatně požádat na pracovišti registrační autority před podáním žádosti o certifikát).

Co je „Identifikátor MPSV"?

Identifikátor MPSV (= IK MPSV) označuje jedinečnou identifikaci klienta vůči MPSV, FÚ,ČSSZ a ÚP ČR. I.CA umožňuje svým klientům získat tento identifikátor bezplatně jako součást služby vydání kvalifikovaného certifikátu. Požádat je třeba přímo na pracovišti registrační autority před podáním žádosti o certifikát.

Jak získat vydaný certifikát?

Vydaný certifikát je zpravidla odesílán žadateli o certifikát do jeho e-mailové schránky v okamžiku jeho vystavení.
Veřejné certifikáty je také možné vyhledat na seznamu veřejných certifikátů  a dále provést jejich uložení ve vybraných formátech – DER, PEM, TXT.

Jak nainstalovat certifikát?

Pro instalaci osobního certifikátu do operačního systému Windows využijte námi zaslaného e-mailu, nebo souboru s certifikátem ve formátu DER (tento formát byl zaslán do Vaší e-mailové schránky v okamžiku vystavení certifikátu, dále si jej můžete vyhledat na seznamu veřejných certifikátů).
Pro instalaci do jiného operačního systému, nebo speciální aplikace, instalujte dle návodu dodaného k danému produktu využívajícímu certifikáty.

Registrační autority

v

Novinky

3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde
16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
Více zde