Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerční certifikáty > Systémový certifikát


Systémové certifikáty, kterými jsou vytvářeny elektronické značky je po zrušení zákona č. 227/2000 Sb., možné používat pouze v případech, kdy se neuplatní povinnosti stanovené v § 5 - 8 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru, podle nichž se elektronicky podepisují nebo pečetí elektronické dokumenty, kterými se právně jedná. Elektronické značky se i nadále uplatní především v interních systémech, případně při příjmu elektronických dokumentů.

Systémové certifikáty, lze používat pro:

 1. vytváření elektronické značky
 2. ověřování elektronických značek
 3. bezpečné ověřování elektronických značek
 4. zajištění nepopiratelnosti (vazba mezi dokumentem a subjektem vytvářející elektronickou značku)

Žádost o vydání systémového certifikátu je možné vytvořit pouze prostřednictvím off-line aplikace I.CA NewCert  .

Pokud jste již žádost o certifikát vytvořili pomocí prostředků Vašeho serveru* ve formátu PEM (PKCS#10), je možné ji vložit do připraveného okna online formuláře  .


I.CA vydává následující typy systémových certifikátů:

OSOBNÍ SYSTÉMOVÝ CERTIFIKÁT

 • Je určen pro fyzické osoby, do certifikátu lze naplnit osobní údaje žadatele.
 • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
   • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
   • platného občanského průkazu nebo pasu,
   • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .

  FIREMNÍ SYSTÉMOVÝ CERTIFIKÁT

  • Je určen pro právnické osoby.
  • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
    • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
    • platného občanského průkazu nebo pasu,
    • dokladu o existenci společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..),
    • dokumentu, který opravňuje žadatele k jednání za společnost (jmenovací listina jednatele, plná moc),
    • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .


   * Postup vytvoření žádosti pro některé WWW servery naleznete zde  .


   Registrační autority

   v

   Novinky

   14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
   Více zde
   25. 4. 2019 Konference eIdentita
   Více zde
   27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
   Více zde