Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerční certifikáty > Systémový certifikát


Získat certifikát

 

Systémový certifikát byl do zrušení zákona č. 227/2000 Sb., elektronickém podpisu, kvalifikovaným systémovým certifikátem. Další dva roky, tj. do 19. 9. 2018, mohou být elektronické značky založené na systémových certifikátech používány namísto zaručených elektronických pečetí založených na kvalifikovaných certifikátech pro elektronickou pečeť nebo namísto kvalifikovaných elektronických pečetí. Po tomto datu je možné elektronické značky a systémové certifikáty používat v případech, kdy se neuplatní povinnosti stanovené v § 5 - 8 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru, podle nichž se elektronicky podepisují nebo pečetí elektronické dokumenty, kterými se právně jedná. Elektronické značky se i nadále uplatní především v interních systémech, případně při příjmu elektronických dokumentů.

Systémový certifikát tedy slouží zejména pro automatizované systémy, které využívají technologii založenou na principech elektronického podpisu, bez součinnosti konkrétní fyzické osoby, například elektronická fakturace, hromadné zasílání e-mailů, doručenky e-podatelny.

Systémové certifikáty, lze používat pro:

  1. vytváření elektronické značky
  2. ověřování elektronických značek
  3. bezpečné ověřování elektronických značek
  4. zajištění nepopiratelnosti (vazba mezi dokumentem a subjektem vytvářející elektronickou značku)

Upozornění

Od 6.6.2015 nesmějí položky žádosti o systémový certifikát obsahovat níže uvedená naplnění. Pokud bude žádost obsahovat nepovolené naplnění položek, I.CA tuto žádost zamítne a certifikát nevydá.

  • Položka CN (commonName) nesmí obsahovat: doménové jméno (např. www.ica.cz, podpora.ica.cz); IP adresu (např. 193.86.0.248)
  • Položka SAN (Subject Alternative Name) nesmí obsahovat: dNSName; uniformResourceIdentifier; iPAddress
  • Položka EKU (Extended Key Usage) nesmí obsahovat: anyExtendedKeyUsage; id-kp-serverAuth 

Registrační autority

v

Novinky

12. 2. 2019 Ukončení podpory Java v online generátorech I.CA
Více zde
18. 1. 2019 Úspěchy I.CA ve veřejných zakázkách
Více zde
10. 12. 2018 Vydávání kvalifikovaného certifikátu pro autentizaci internetových stránek
Více zde