Skip Navigation Links > Produkty a služby > Komerční certifikáty > Systémový certifikát

Systémový certifikát

Systémové certifikáty, kterými jsou vytvářeny elektronické značky je po zrušení zákona č. 227/2000 Sb., možné používat pouze v případech, kdy se neuplatní povinnosti stanovené v § 5 - 8 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru, podle nichž se elektronicky podepisují nebo pečetí elektronické dokumenty, kterými se právně jedná. Elektronické značky se i nadále uplatní především v interních systémech, případně při příjmu elektronických dokumentů.

Systémové certifikáty, lze používat pro:

 1. vytváření elektronické značky
 2. ověřování elektronických značek
 3. bezpečné ověřování elektronických značek
 4. zajištění nepopiratelnosti (vazba mezi dokumentem a subjektem vytvářející elektronickou značku)

Žádost o vydání systémového certifikátu je možné vytvořit pouze prostřednictvím off-line aplikace I.CA NewCert  .

Pokud jste již žádost o certifikát vytvořili pomocí prostředků Vašeho serveru* ve formátu PEM (PKCS#10), je možné ji vložit do připraveného okna online formuláře  .


I.CA vydává následující typy systémových certifikátů:

OSOBNÍ SYSTÉMOVÝ CERTIFIKÁT

 • Je určen pro fyzické osoby, do certifikátu lze naplnit osobní údaje žadatele.
 • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
   • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
   • platného občanského průkazu nebo pasu,
   • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .

  FIREMNÍ SYSTÉMOVÝ CERTIFIKÁT

  • Je určen pro právnické osoby.
  • Je vydáván na Registrační autoritě I.CA základě předložení:
    • vytvořené elektronické žádosti (pokud žadatel nezvolil její uložení na server I.CA),
    • platného občanského průkazu nebo pasu,
    • dokladu o existenci společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..),
    • dokumentu, který opravňuje žadatele k jednání za společnost (jmenovací listina jednatele, plná moc),
    • podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a jednání v zastoupení naleznete zde .


   * Postup vytvoření žádosti pro některé WWW servery naleznete zde  .


   Registrační autority

   v

   Novinky

   3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
   Více zde
   12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
   Více zde
   16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
   Více zde