Skip Navigation Links

Získat elektronický podpis

Pro získání certifikátu je třeba si nejdříve vytvořit elektronickou žádost a připravit potřebné dokumenty. Elektronickou žádost si můžete vytvořit on-line prostřednictvím našeho průvodce, nebo můžete využít aplikaci NewCert .


Žadatel předkládá následující dokumenty dle typu elektronické žádosti:

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT OSOBNÍ

  • Občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT ZAMĚSTNANECKÝ a KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRO ELEKTRONICKOU PEČEŤ

  • Platný občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti
  • Doklad existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..)
  • Potvrzení o zaměstnaneckém poměru

KOMERČNÍ CERTIFIKÁT OSOBNÍ

  • Občanský průkaz nebo pas

KOMERČNÍ ZAMĚSTNANECKÝ CERTIFIKÁT  a  KOMERČNÍ TECHNOLOGICKÝ CERTIFIKÁT

  • Občanský průkaz nebo pas.
  • Doklad existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..)
  • Potvrzení o zaměstnaneckém poměru

Podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a postupy pro případy vydávání certifikátů v zastoupení naleznete u popisů konkrétních typů vydávaných certifikátů:

 

Registrační autority

v

Novinky

3. 9. 2019 Spolupráce se společností SAZKA
Více zde
12. 8. 2019 Vydáváme certifikáty ve Švédsku
Více zde
16. 7. 2019 I.CA zahájila vydávání certifikátů s využitím kryptografie eliptických křivek (ECC)
Více zde