Skip Navigation Links

Pro získání certifikátu je třeba si nejdříve vytvořit elektronickou žádost a připravit potřebné dokumenty. Elektronickou žádost si můžete vytvořit on-line prostřednictvím našeho průvodce, nebo můžete využít aplikaci NewCert .


Žadatel předkládá následující dokumenty dle typu elektronické žádosti:

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT OSOBNÍ

  • Občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti

KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT ZAMĚSTNANECKÝ a KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRO ELEKTRONICKOU PEČEŤ

  • Platný občanský průkaz nebo pas a další doklad totožnosti
  • Doklad existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..)
  • Potvrzení o zaměstnaneckém poměru

KOMERČNÍ CERTIFIKÁT OSOBNÍ

  • Občanský průkaz nebo pas

KOMERČNÍ ZAMĚSTNANECKÝ CERTIFIKÁT  a  KOMERČNÍ TECHNOLOGICKÝ CERTIFIKÁT

  • Občanský průkaz nebo pas.
  • Doklad existence společnosti ne starší 6 měsíců (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, potvrzení ČSU o registraci a přidělení IČ..)
  • Potvrzení o zaměstnaneckém poměru

Podrobné informace k požadavkům na předkládané dokumenty a postupy pro případy vydávání certifikátů v zastoupení naleznete u popisů konkrétních typů vydávaných certifikátů:

 

Registrační autority

v

Novinky

14. 5. 2019 I.CA realizovala projekt NCA pro Správu základních registrů
Více zde
25. 4. 2019 Konference eIdentita
Více zde
27. 3. 2019 I.CA se stala členem OBE QTSP Working Group
Více zde